Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh học 2020 - Quảng Ngãi

Đề thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG Quốc Gia năm  môn Sinh học tỉnh Quảng Ngãi ngày 26/9/2019.
Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh học năm 2020 - trang 1

Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh học năm 2020 - trang 2

Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh học năm 2020 - trang 3

Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh học năm 2020 - trang 4
Đề thi gồm 14 câu với thời gian làm bài 180 phút. Các bạn xem thêm đề thi HSG môn Sinh học của Tỉnh Quảng Ngãi các năm tại đây.

Chưa có phản hồi "Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh học 2020 - Quảng Ngãi"

Đăng nhận xét

Bạn bè