Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề chọn đội tuyển HSG môn Sinh học 2019-2020 tỉnh Lâm Đồng

Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển HSG để tham dự kỳ thi HSG Cấp Quốc Gia năm học 2019-2020. Nội dung đề của môn Sinh học như sau:
Trang 1 - Đề chọn đội tuyển HSG môn Sinh học tỉnh Lâm Đồng

Trang 2 - Đề chọn đội tuyển HSG môn Sinh học tỉnh Lâm Đồng

Trang 3 - Đề chọn đội tuyển HSG môn Sinh học tỉnh Lâm Đồng

Trang 4 - Đề chọn đội tuyển HSG môn Sinh học tỉnh Lâm Đồng
Blog Sinh học - Quảng Văn Hải tiếp tục cập nhật các đề thi chọn đội tuyển HSG năm học 2019-2020. 

Chưa có phản hồi "Đề chọn đội tuyển HSG môn Sinh học 2019-2020 tỉnh Lâm Đồng"

Đăng nhận xét

Bạn bè