Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi thử sinh học 2019 hội 7 trường chuyên - Lần 3

Hội 7 trường chuyên đã tổ chức kỳ thi thử lần thứ 3 năm 2019. Nội dung đề thi môn sinh như sau:

Câu 81: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường không diễn ra ở mang?
A. Cua
B. Ốc
C. Cá sấu
D. Tôm

Câu 100: Khi nói về hệ tuần hoàn của người bình thường có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Huyết áp ở tiểu động mạnh chứa máu giàu O2 cao hơn huyết áp ở tiểu tĩnh mạch chứa máu giàu CO2.
II. Khi tâm thất co, máu được đẩy vào động mạch
III. Máu trong buồng tâm nhĩ trái nghèo ôxi hơn máu trong buồng tâm nhĩ phải
IV. Vận tốc máu ở động mạch chủ nhỏ hơn vận tốc máu ở tĩnh mạch chủ
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3


Chưa có phản hồi "Đề thi thử sinh học 2019 hội 7 trường chuyên - Lần 3"

Đăng nhận xét

Bạn bè