Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi thử môn sinh 2019 - Sở GD&ĐT Tiền Giang

Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tiền Giang đã tổ chức kì thi thử THPT Quốc Gia 2019 cho học cuối cấp. Nội dung đề thi môn sinh như sau:

Câu 81: Ở sinh vật nhân sơ, loại phân tử nào sau đây có cấu trục hai mạch xoắn kép?
A. ADN
B. mARN
C. tARN
D. rARN
Câu 97: Khi nói về cạnh tranh cùng loài, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong cùng một quần thể, khi mật độ tăng cao và khan hiếm nguồn sống thì sẽ làm tăng cạnh tranh cùng loài.
B. Cạnh tranh cùng loài làm loại bỏ các cá thể cùng loài cho nên có thể sẽ làm cho quần thể bị suy thoái.
C. Trong những điều kiện nhất định, cạnh tranh cùng loài có thể làm tăng kích thước của quần thề
D. Khi cạnh tranh cùng loài xảy ra gay gắt thì quần thể thường xảy ra phân bố theo nhóm để hạn chế cạnh trạnh.

Câu 108: Một gen có 240 chu kì xoắn và có tổng số nucleotit loại T với loại A chiếm 40% tổng số nucleotit của gen. Mạch 1 của gen có A chiếm 20%; X chiếm 25% tổng số nucleotit của mạch. Số nucleotit trên mạch 2 của gen là:
A. 480A; 840X; 600G; 480T
B. 480A; 840G; 600X; 480T
C. 480X; 840G; 600A; 480T
D. 480G; 840T; 600X; 480A


Câu 115: Cho biết gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 4% số cây thân thấp, hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khoảng cách giữa 2 gen A và B là 8cM
II. F1 có 21% số cây thân cao, hoa trắng.
III. F1 có 4% số cây thân cao, hoa đỏ
IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng ở F1, xác xuất thu được cây thuần chủng là 21/46.
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2


Chưa có phản hồi "Đề thi thử môn sinh 2019 - Sở GD&ĐT Tiền Giang"

Đăng nhận xét

Bạn bè