Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề khảo sát chất lượng lớp 12 THPT năm học 2018-2019 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn SINH HỌC của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa ngày 9/4/2019

Câu 81: Trong chu trình tuần hòa vật chất, nhóm sinh vật có vai trò phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ trả lại cho môi trường là
A. sinh vật sản xuất.
B. sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất.
C. sinh vật phân giải.
D. sinh vật tiêu thụ bậc 1
Trang 1- Đề thi thử 2019 - Thanh Hóa
Câu 90: Thành tựu nào sau đây thuộc ứng dụng của phương pháp gây đột biến?
A. Nhân bản cừu Đôly
B. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất cao.
C. Tạo giống cây trồn có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.
D. Tạo giống cừu sản sinh protein của người trong sữa.
Trang 2- Đề thi thử 2019 - Thanh Hóa
Trang 3- Đề thi thử 2019 - Thanh Hóa
Trang 4 - Đề thi thử 2019 - Thanh Hóa
Trang 5- Đề thi thử 2019 - Thanh Hóa
Xem thêm: Đề thi thử môn sinh học lần 2 năm 2019 của trường THPT Chuyên ĐH Vinh

1 phản hồi "Đề khảo sát chất lượng lớp 12 THPT năm học 2018-2019 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa"

Bạn bè