Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề khảo sát kiến thức THPT lần 1 năm học 2018 - 2019 môn SINH HỌC LỚP 12 - Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc

Đề khảo sát môn sinh học lớp 12 của  Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lần 1 năm học 2018-2019 như sau:
Đáp án tham khảo


Tải file PDF đề khảo sát môn sinh học lần 1 năm học 2018-2019 của SGD&ĐT Vĩnh Phúc: Tải đề và đáp án
Nguồn: Sinh học - Bookgol

Chưa có phản hồi "Đề khảo sát kiến thức THPT lần 1 năm học 2018 - 2019 môn SINH HỌC LỚP 12 - Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc"

Đăng nhận xét

Bạn bè