Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Mô hình cấu trúc của màng sinh chất (màng tế bào)

Tất cả các loại tế bào từ vi khuẩn đến tế bào người đều được bao bọc bởi một màng ngoài, gọi là màng sinh chất. Đây là điểm đặc trưng chung đóng vai trò quan trọng cho nhiều chức năng của sự sống. Trong bài này sẽ sơ lược về cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.

Trắc nghiệm online: Cấu trúc và chức năng màng tế bào

1. Cấu trúc màng sinh chất

Màng sinh chất cũng như các bạn nội bào khác (màng lưới nội chất, màng phức hệ Gôngi màng ti thể, màng lạp thể, màng lizôxôm, màng không bào, màng nhân,...) đều có cấu tạo gồm lipit, prôtêin và cacbohidrat. Trong đó lipit prôtêin là chủ yếu (chiếm trên 90% khối lượng khô của màng) nên được gọi là màng lipôprôtêin.


Mô hình cấu trúc của màng sinh chất theo J. Singơ và G. Nicolson thì bộ khung của màng sinh chất là lớp photphotlipit kép sắp xếp đầu kỵ nước quay vào nhau và hình thành nên bộ khung của màng dựa trên liên kết kỵ nước. Vì vậy các phân tử photpholipit có thể di chuyển qua lại tạo nên tính vừa ổn định vừa mềm dẽo của màng sinh chất (tính động của màng sinh chất).

Prôtêin có trong màng sinh chất rất đa dạng, chúng phân bố "khảm" vào vào khung lipit. Chúng có thể phân bố xuyên qua khung lipit (một hoặc nhiều lần), có những loại lại bám vào mặt ngoài hoặc mặt trong của màng.

Ngoài hai thành phần chính như đã nêu ở trên thì còn có sự tham gia của một số thành phần khác như cacbohidrat, glicôprôtein, lipôprôtêin, colestêron (màng tế bào động vật),...
Mô hình cấu trúc màng tế bào như trên còn được gọi là mô hình "khảm-động" của màng sinh chất!

2. Chức năng màng sinh chất

Các chức năng chính của màng sinh chất như sau:

  • Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc.
  • Thu nhận thông tin cho tế bào.
  • Mang dấu chuẩn đặc trưng cho từng loại tế bào.
Xem thêm:

Chưa có phản hồi "Mô hình cấu trúc của màng sinh chất (màng tế bào)"

Đăng nhận xét

Bạn bè