Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Vì sao chất dự trữ năng lượng ngắn hạn lí tưởng trong tế bào động vật là glicôgen mà không phải là đường glucôzơ?

- Glicôgen là chất dự trữ năng lượng ngắn hạn lí tưởng cho tế bào động vật vì:
+ Glicôgen có cấu trúc đa phân, đơn phân là glucôzơ, liên kết với nhau với nhau bởi liên kết glicôzit → Dễ dàng bị thủy phân thành glucôzơ khi cần thiết.
+ Có kích thước phân tử lớn nên không thể khuếch tán qua màng tế bào.
+ Không có tính khử, không hòa tan trong nước nên không làm thay đổi áp suất thẩm thấu của tế bào.
Các phân tử glucôzơ liên kết với nhau bằng liên kết glicôzit để tạo nên glicôgen
- Đường glicôzơ là loại đường rất dễ bị ôxi hóa tạo năng lượng. Mặt khác chúng có tính khử, dễ hòa tan trong nước và bị khuếch tán qua màng tế bào nên rất dễ bị hao hụt.
Trích: đề thi olympic 30-4-2018 (lớp 10)

Chưa có phản hồi " Vì sao chất dự trữ năng lượng ngắn hạn lí tưởng trong tế bào động vật là glicôgen mà không phải là đường glucôzơ?"

Đăng nhận xét

Bạn bè