Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

...

Đề thi chọn đội tuyển HSG môn SINH HỌC tham dự kì thi HSG cấp Quốc Gia năm học 2018-2019 (Hải Phòng)

Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức kì thi chọn đội tuyển HSG tham dự kì thi HSG cấp Quốc Gia năm học 2018-2019.
Đề thi môn SINH HỌC ngày 15/9/2018Đề thi môn SINH HỌC ngày 16/9/2018Nguồn: Nhóm BeeClass


Chưa có phản hồi "Đề thi chọn đội tuyển HSG môn SINH HỌC tham dự kì thi HSG cấp Quốc Gia năm học 2018-2019 (Hải Phòng)"

Đăng nhận xét

Bạn bè