Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Quá trình khử nitrat ở thực vật có thể làm giảm năng suất sinh học và gây hại cho cây trồng

Khử nitrat ở thực vật bao gồm khử nitrat đồng hóa để tạo nên các chất hữu cơ (chuyển nitrat vào các chất hữu cơ chứ không tham gia sản sinh ra năng lượng và khử nitrat dị hóa diễn ra trong hô hấp kị khí. Trong phạm vi chương trình sinh học phổ thông thì chúng ta chỉ đề cập đến quá trình khử nitrat đồng hóa để chuyển $NO_3$ thành $NH_3$ sau đó $NH_3$ làm nguyên liệu để tạo thành các axit amin thông quá quá trình đồng hóa nitơ để tạo nên các axit amin.

  • Quá trình khử nitrat tạo thành $NH_3$ phải sử dụng  $H^+$ từ NADPH hoặc NADH của quang hợp hoặc hô hấp. Trong đó, NADPH cũng được sử dụng để khử $CO_2$ trong pha tối quang hợp → Việc sử dụng lực khử này làm giảm quá trình cố định $CO_2$ → giảm năng suất sinh học.
  • Sự khử nitrat cũng có thể làm dư thừa và tích tụ nhiều $NH_3$, đây là chất gây độc cho tế bào.

Như vậy có thể khẳng định rằng: ở hực vật, quá trình khử nitrat có thể làm giảm năng suất và gây hại cho cây trồng.

Chưa có phản hồi "Quá trình khử nitrat ở thực vật có thể làm giảm năng suất sinh học và gây hại cho cây trồng"

Đăng nhận xét

Bạn bè