Bộ tài liệu Tiếp Cận Ki Thi THPT Quốc Gia 2018 môn SINH HỌC là bộ tài liệu duy nhất có hệ thống trắc nghiệm online kèm theo và được hỗ trợ cho đến ngày thi...tìm hiểu thêm

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 trích từ các đề thi thử năm 2018 của các trường THPT Toàn Quốc

Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 sẽ ra đề nội dung thuộc chương trình lớp 11 và 12. Qua phân tích đề minh họa 2018 thì nhận thấy những câu thuộc chương trình sinh học không quá khó và chiếm khoảng 20% (8 câu). Tuy nhiên nguồn tài liệu về trắc nghiệm sinh học 11 hiện nay còn ít và chất lượng chưa cao. Vì vậy để tạo điều kiện cho các em học sinh thuận tiện tham khảo, tôi dành ít thời gian để trích lại những câu trắc nghiệm thuộc chương trình sinh học lớp 11 để chia sẻ lại cho các em. Tuy nhiên nếu các em cần làm bài trực tuyến với hệ thống câu hỏi nhiều hơn kèm theo đáp án và lời giải thì có thể tham khảo và sử dụng tài liệu luyện thi sinh học 2018 của tôi. Sau đây là phần trích để các bạn tham khảo.

1. Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 - Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - lần 1

Câu 1: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:
A. phitocrom.
B. carotenoid.
C. diệp lục.
D. auxin.
Câu 2: Trong máu, hệ dệm đỏng vai trò mạnh nhất là:
A. Hệ đệm photphat.
B. Hộ đệm proteinat
C. Hệ đệm bicacbonat.
D. Hệ đệm sulphat.
Câu 3: Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí, ở động vật có bao nhiêu hình thức hô hấp?
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
Câu 4: Để nâng cao năng suất cây trồng, người ta không sử dụng biện pháp nào sau đây:
A. Tạo giống mới có cường độ quang hợp cao hơn giống gốc.
B. Sử dụng các biện pháp kỷ thuật nhằm làm gia tăng diện tích lá và chỉ số diện tích lá.
C. Tăng bón phân đạm để phát triển mạnh bộ lá đến mức tối đa.
D. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng thích hợp, trồng vào mùa vụ phù hợp.
Câu 5: Thân cây đậu cô ve quấn quanh một cọc rào là ví dụ về:
A. ứng động sinh trưởng.
B. hướng tiếp xúc.
C. ứng động không sinh trưởng.
D. hướng sáng.
Câu 6: Cho các nhận định sau:
(1) Ở người, tốc độ lan truyền xung thần kinh trén sợi thần kinh giao cảm lớn hơn nhiều lần tốc độ lan truyền trên sợi thần kinh vận động.
(2) Tốc độ lan truyền trên sợi thần kinh không có bao myêlin chậm hơn so với sợi thẩn kinh có bao myêlin.
(3) Lan truyền nhảy cóc làm cho nhiều vùng trên sợi trục chưa kịp nhận thông tin về kích thích.
(4) Lan truyền liên tục làm đẩy nhanh tốc độ lan truyền thông tin trên sợi trục.
Có bao nhiêu nhận định không đúng
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 7: Trong mô thực vật có bao nhiêu con đường liên kết với các hợp chất hữu cơ?
A 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 8: Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh lưới diễn ra theo trật tự nào?
A. Tế bào mô bi cơ → Mạng lưới thần kinh →Tế bào cảm giác.
B. Tế bào cảm giác → Tế bào mô bì cơ → Mạng lưới thần kinh.
C. Mạng lưới thần kinh → Tế bào cảm giác → Tế bào mô bì cơ.
D. Tế bào cảm giác → Mạng lưới thần kinh →Tế bào mô bì cơ.
Câu 9: Sinh trường thứ cấp của cây thân gỗ là do hoạt động:
A. mô phân sinh đỉnh.
B. mô phân sinh bên.
C. tùy từng loài.
D. ngẫu nhiên.
Câu 10: Các nhóm động vật sau đều có sự phân chia thứ bậc ngoại trừ:
A. Đàn gà.
B. Đàn ngựa.
C. Đàn hổ.
D. Đàn kiến.

2. Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 - Đề minh họa 2018

Câu 11: Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa NO3- thành N2?
A. Vi khuẩn amôn hóa.
B. Vi khuẩn cố định nitơ.
C. Vi khuẩn nitrat hóa.
D. Vi khuẩn phản nitrat hóa.
Câu 12: Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?
A. Bò.
B. Trâu.
C. Ngựa.
D. Cừu.
Câu 13: Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?
A. Lá.
B. Rễ.
C. Thân.
D. Hoa.
Câu 14: Hệ mạch máu của người gồm: I. Động mạch; II. Tĩnh mạch; III. Mao mạch. Máu chảy trong hệ mạch theo chiều:
A. I → III → II.
B. I → II → III.
C. II → III → I.
D. III → I → II.
Câu 15: Để tìm hiểu về quá trình hô hấp ở thực vật, một bạn học sinh đã làm thí nghiệm theo đúng quy trình với 50g hạt đậu đang nảy mầm, nước vôi trong và các dụng cụ thí nghiệm đầy đủ. Nhận định nào sau đây đúng?
A. Thí nghiệm này chỉ thành công khi tiến hành trong điều kiện không có ánh sáng.
B. Nếu thay hạt đang nảy mầm bằng hạt khô thì kết quả thí nghiệm vẫn không thay đổi.
C. Nếu thay nước vôi trong bằng dung dịch xút thì kết quả thí nghiệm cũng giống như sử dụng nước vôi trong.
D. Nước vôi trong bị vẩn đục là do hình thành CaCO3.
Câu 16: Khi nói về độ pH của máu ở người bình thường, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Độ pH trung bình dao động trong khoảng 5,0 - 6,0.
B. Hoạt động của thận có vai trò trong điều hòa độ pH.
C. Khi cơ thể vận động mạnh luôn làm tăng độ pH.
D. Giảm nồng độ CO2 trong máu sẽ làm giảm độ pH.
Câu 17: Khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Sản phẩm của pha sáng tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa AlPG thành glucôzơ.
B. Nếu không xảy ra quang phân li nước thì APG không được chuyển thành AlPG.
B. Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần sự tham gia trực tiếp của NADPH.
D. Trong quang hợp, O2 được tạo ra từ CO2.
Câu 18: Khi nói về tuần hoàn máu ở người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Huyết áp ở mao mạch lớn hơn huyết áp ở tĩnh mạch.
II. Máu trong tĩnh mạch luôn nghèo ôxi hơn máu trong động mạch.
III. Trong hệ mạch máu, vận tốc máu trong mao mạch là chậm nhất.
IV. Lực co tim, nhịp tim và sự đàn hồi của mạch đều có thể làm thay đổi huyết áp.
A. 1.
B. 2
C. 3.
D. 4.

3. Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 - Trường THPT Đồng Đậu -Vĩnh Phúc  - lần 1

Câu 19: Ứng dộng của cây trinh nữ khi va chạm là kiểu :
A. ứng động sinh trưởng.
B. quang ứng động.
C. ứng động không sinh trưởng
D. điện ứng động.
Câu 20: Rễ cây trên cạn hấp thụ những chất nào?
A. Nước cùng các ion khoáng.
B. Nước cùng các chất dinh dưỡng hữu cơ.
C. O2 vàcác chất dinh dưỡng hòa tan trong nước.
D. Nước và các chất khí.
Câu 21: Ếch là loài:
A. thụ tinh trong.
B. tự thụ tinh.
C. thụ tinh chéo.
D. Thụ tinh ngoài.
Câu 22: Phitôcrôm là 1 loại prôtêin hấp thụ ánh sáng tồn tại ở 2 dạng:
A. ánh sáng lục và đỏ
B. ánh sáng đỏ và đỏ xa
C. ánh sáng vàng và xanh tím
D. ánh sáng đỏ và xanh tím
Câu 23: Hooc môn Ơstrôgen do:
A. tuyến yên tiết ra
B. tuyến giáp tiết ra
C. tinh hoàn tiết ra
D. buồng trứng tiết ra
Câu 24: Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo từ những bộ phận:
A. máu và dịch mô
B. Tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch
C. tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn
D. hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu
Câu 25: Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:
A. Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép.
B. Để tập trung nước nuôi các cành ghép.
C. Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.
D. Loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.
Câu 26: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả:
A. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.
B. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển.
C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ.
D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.
Câu 27: Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát lưỡng cư?
A. Vì phổi thú có kích thươc lớn hơn.
B. Vì phổi thú có nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn.
C. Vì phổi thú có khối lượng lớn hơn.
D. Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp hơn.
Câu 28: Cây non mọc thẳng, cây khoẻ, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?
A. Chiếu sáng từ ba hướng.
B. Chiếu sáng từ hai hướng.
C. Chiếu sáng từ một hướng.
D. Chiếu sáng từ nhiều hướng.

4. Trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - lần 3

Câu 29: Cho các ý sau, bao nhiêu ý khôns dúnữ?
1. Nêu tiêm testosteron vào người phụ nữ thì sẽ mọc râu ria, cơ bắp phát triển.
2. Sừ dụng hoocmôn insulin chữa bệnh tiểu đường.
3. Hoocmôn sinh trưởng (GH) dược sản sinh ra ở: Tuyến giáp
4. Tấm vào lúc ảnh sáng yếu cỏ lợi cho sự sinh trướng và phát triển của trẻ nhỏ: Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hóa K+ dể hình thành xương.
5. Có thể sử dụng hoocmon testosteron dê tránh thai cho nam giới, kế hoạch hóa gia đình được.
6. Dậy thì sớm có thế làm giảm sự phát triển trí tuệ.
7. Người có 3 giai đoạn tăng chiều cao nhanh là: trẻ em dưới 1 tuổi, trẻ đang thay răng và tuổi trước dậy thì.
8. Nếu tiêm testosteron đều đặn vào người phụ nữ vừa mang thai thì sẽ đẻ ra con trai.
9. Lúc mang thai người mẹ không tạo ra hoocmôn giới tính.
10. Để điều trị bệnh dái tháo dường cho người thiếu insulin, người ta dã dùng phương pháp đưa gen insulin người vào vi khuẩn sản xuất hộ.
A. 3.
B.4.
C.5.
D.6.
Câu 30: Những động vật sinh truởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là:
A. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.
B. Châu chấu, ếch, muỗi
c. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.
D. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.
Câu 31: Cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai là:
A. Làm tăng nồng dộ Prôgestèrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lèn tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
B. Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
C. Làm giảm nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lèn tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSII và LH nên trứng không chín và không rụng.
D. Lảm giảm nổng dộ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lèn tuyến yên và vùng dưới dồi làm tăng tiết GnRIl, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
Câu 32: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn GH ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả:
A. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.
B. Các dặc điểm sinh dục nam kém phát triển,
C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ.
D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.
Câu 33: Thế nước ở cơ quan nào trong cây thấp nhất?
A. Rễ cây
B. Các mạch gỗ ờ thân
C. Lông hút
D. Cành cây,
Câu 34: Trong những nhận định về dòng mạch rây sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng:
1. Mạch rây là dòng đi lên trong cây.
2. Tốc độ vận chuyển các chất trong mạch rây là nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ vận chuyển các chất trong mạch gỗ.
3. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa tế bào quang hợp và tế bào tích lũy các chất hữu cơ trong cây là động lực duy trì dòng mạch rây.
4. Các chất được tạo ra bởi quá trình quang hợp như saccarozơ, hoocmon thực vật, axit amin, một số chất hữu cơ và một số ion khoáng sử dụng lại là các chất dược luôn chuyên chủ yếu trong mạch rây.
5. Sản phẩm quang hợp dược dòng mạch rây vận chuyển đến các cơ quan chửa như: củ, quả, lá, ...của cây.
A.4.
B.2.
C.5.
D.3.
Câu 35: Phát biếu nào dưới đây về vai trò cùa các nguyên tố khoáng trong cơ thể thực vật và dạng khóang mà cây hấp thụ là sai?
A. Nguyên tố khoáng có vai trò tham gia vào quá trình quang phân li nước là môlipđen.
B. Khi cây trồng bị thiếu nitơ lá sẽ có màu vàng nhạt, lá nhỏ, sinh trưởng và phát triển chậm.
C. Cây hấp thụ phốt pho dưới dạng $H_2PO_4^-$ và $PO4^{3-}$.
D. Một trong những vai trò của sắt trong cơ thể thực vật là tham gia tổng hợp diệp lục.
Câu 36: Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?
A. Ở nhóm thực vật C4 và CAM.
B. Ở cà 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
C. Chỉ ở nhóm thực vật C3.
D. Chỉ ở nhóm thực vật CAM.
Câu 37: Vì sao ở cá, nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều?
A. Vì nắp mang chi mở một chiều.
B. Vì quá trình thở ra và vào diễn ra đều dặn.
C. Vì cửa miệng thềm miệng và nắp mang hoạt dộng nhịp nhàng.
D. Vì cá bơi ngược dòng nước.
Câu 38: Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hỏ chỉ thực hiện chức năng nào?
A. Vận chuyển các sản phẩm bài tiết.
B. Tham gia quá trinh vận chuyển khí trong hô hấp.
A. Vận chuyển dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết.
D. Vận chuyển dinh dưỡng.
Câu 39: Hình thức sinh sản vô tính nào có ở động vật không xương sống và có xương sống?
A. Phân mành.
B. Trinh sinh.
C. Nảy chồi.
D. Phân dôi.

5. Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 - Trường THPT Chuyên KHTN - Lần 1

Câu 40: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hô hấp ở thực vật?
1. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ.
2. Hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.
3. Phân giải kị khí bao gồm chu trình crep và chuỗi truyền electron trong hô hấp.
4. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucozo thành axit piruvic điều diễn ra trong tỉ thể.
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 41: Những phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tiêu hóa ở động vật?
1. Tất cả các loài động vật ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.
2. Ở thú ăn thịt, thức ăn là thịt được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người.
3. Ruột non của thú ăn thịt ngắn hơn ruột non của thú ăn thực vật.
4. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào.
A. 2, 3
B. 1, 4
C. 1,3
D. 2, 4
Câu 42: Hiện tượng thụ tinh kép có ở nhóm thực vật nào sau đây?
A. Thực vật hạt trần.
B. Rêu.
C. Thực vật hạt kín.
D. Dương xỉ
Câu 43: Ở người trưởng thành, mỗi chu kì tim kéo dài khoảng
A. 0,8 giây
B. 0,6 giây
C. 0,7 giây
D. 0,9 giây
Câu 44: Nhóm động vật nào sau đây phát triển qua biến thài hoàn toàn?
A. Bướm
B. Bò sát
C. Châu chấu
D. Thú
Câu 45: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?
A. Trong pha sáng diễn ra quá trình quang phân li nước.
B. Một trong những sản phẩm của pha sáng là NADH.
C. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.
D. Ở thực vật, pha sáng diễn ra trên màng tilacoit của lục lạp.
Câu 46: Có mấy tác nhân ngoại cảnh sau đây ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước?
1. Các ion khoáng.
2. Ánh sáng.
3. Nhiệt độ.
4. Gió.
5. Nước
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5

6. Trường THPT Chuyên Quốc Học

Câu 47: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về nguyên tố dinh đưỡng khoáng thiết yếu?
A. Không thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.
B. Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.
C. Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.
D. Thường được phân chia thành nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng tương ứng với hàm lượng của chúng trong mô thực vật.
Câu 48: Đặc điểm của con đường thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật là:
A. lượng nước thoát ra lớn, không thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.
B. lượng nước thoát ra nhỏ, không thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.
C. lượng nước thoát ra nhỏ, có thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.
D. lượng nước thoát ra lớn, có thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.
Câu 5: Biện pháp bảo quản nông sản nào sau đây không phù hợp?
A. ức chế hô hấp của nông sản về không.
B. bảo quản khô.
C. bảo quản lạnh.
D. Bảo quản trong môi trường không khí biến đổi.
Câu 49: Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là:
A. O2, ATP, NADPH.
B. H2O, ATP, NADPH.
C. NADPH, H2O, CO2.
D. ATP, NADPH, CO2.
Câu 50: Khi nói về quá trình hô hấp ở thực vật, nhận định nào sau đây đúng?
A. Hô hấp sáng giúp tăng sản phẩm quang hợp.
B. Thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên trách.
C. Phần năng lượng hô hấp được thải ra qua dạng nhiệt là hao phí, không cần thiết.
D. Phân giải kị khí gồm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron.
Câu 51: Sơ đồ bên mô tả một số giai đoạn của chu trình nitơ trong tự nhiên. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

(1) Giai đoạn (a) do vi khuẩn phản nitrat hóa thực hiện.
(2) Giai đoạn (b) và (c) đều do vi khuẩn nitrit hóa thực hiện.
(3) Nếu giai đoạn (d) là bước trung gian làm tăng lượng đạm cho đất.
(4) Giai đoạn (e) do vi khuẩn amôn hóa thực hiện.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

7. Trường THPT Chuyên Biên Hòa

Câu 52: Ý nào dưới đây không đúng với đặc điểm của giun đất thích nghi với sự trao đổi khí?
A. Dưới da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp.
B. Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và diện tích cơ thể (S/V) khá lớn.
C. Da luôn ẩm giúp các khí dễ dàng khuếch tán qua.
D. Tỉ lệ giữa thể tích cơ thể và diện tích bề mặt cơ thể (V/S) khá lớn.
Câu 53: Bộ phận phận tiếp nhận kích thích trong cơ thể duy trì cần bằng nội môi có chức năng:
A. Làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằng và ổn định.
B. Tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh.
C. Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng các gửi đi tín hiệu thần kinh hoặc hoocmon.
D. Làm biến đổi điều kiện lý hóa của môi trường trong cơ thể.
Câu 54: Sản phẩn của pha sáng của quá trình quang hợp gồm có:
A. ATP, NADPH và CO2
B. ATP, NADPH và O2
C. ATP và NADPH
D. ATP, NADP+ và O2
Câu 55: Ý nào sau đây không phải là ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở ?
A. Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình.
B. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa,
C. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.
D. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng.
Câu 56: Nhóm các hoocmon kích thích ở thực vật bao gồm :
A. Giberelin, Xitokinin, Axit abxixic
B. Auxin, Giberelin, Xitokinin
C. Etilen, Axit abxixic, Xitokinin
D. Auxin, Etilen, Axit abxixic
Câu 57: Hô hấp sáng xảy ra:
A. ở thực vật C4
B. ở thực vật C4 và thực vật CAM
C. ở thực vật CAM
D. ở thực vật C3
Câu 58: Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút ở rễ cây là:
A. thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm nhỏ.
B. thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.
C. thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.
D. thành tế bào dày, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.
Câu 59: Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nito trong khí quyển xảy ra?
A. Được cung cấp ATP
B. Có lực khử mạnh
C. Có sự tham gia của enzim nitrogenaza
D. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí

8. Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình)

Câu 60: Dạ dày ngăn nào của động vật nhai lại có chức năng hấp thụ bớt nước sai khi thức ăn đã được đưa lên khoang miệng tiêu hóa lần hai?
A. Dạ tổ ong
B. Dạ lá sách
C. Dạ múi khế
D. Dạ cỏ
Câu 61: Phần nào của hệ mạch dưới đây có huyết áp cao nhất?
A. Tiểu tĩnh mạch.
B. Tĩnh mạch chủ.
C. Tiểu động mạch.
D. Mao mạch.
Câu 62: Nguyên tố khoáng nào sau đây dóng vai trò trong việc cân bằng ion, quang phân li nước ở cơ thể thực vật.
A. kali
B. Clo
C. Sắt
D. Molipden
Câu 63: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật ?
(1) Ở thực vật C3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hgowpj chất ALPG.
(2) Ở thực vật C4 và thực vật CAM có hai loại lục lạp ở tế bào mô giậu là tế bào bao bó mạch.
(3) Sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 ở thực vật CAM là hợp chất 4C.
(4) Sản phẩm trong pha sáng cảu quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2.
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

9. Trường THPT Tam Nông (Phú Thọ)

Câu 64 : Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở bộ phận nào của xináp ?
A. Màng trước xinap.
B. Khe xinap.
C. Chùy xinap.
D. Màng sau xinap.
Câu 65: Loài động vật nào sau đây không có hình thức sinh sản đặc biệt là trinh sinh?
A. Mối
B. Ong mật
C. Kiến
D. Bọ xít
Câu 66: Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
A. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.
B. Qua thành động mạch và mao mạch.
C. Qua thành mao mạch.
D. Qua thành tĩnh mạch và động mạch.
Câu 67: Sản phẩm chủ yếu của pha tối tại tế bào lục lạp bao quanh bó mạch trong quá trình quang hợp ở thực vật C4 là:
A. ATP, NADPH
B. Riboluzo 1,5 di phophat và glucozo.
C. AOA và AMP.
D. Axit piruvic
Câu 68 : Giai đoạn đường phân trong quá trình hô hấp nội bào của thực vật diễn ra tại :
A. Bào tường B. Không gian giữa hai màng của ti thể
C. Chất nền ti thể
D. Màng trong ti thể
Câu 69: Theo lý thuyết thời gian rụng trứng trung bình vào ngày thứ mấy trong chu kì kinh nguyệt ở người?
A. Ngày thứ 25
B Ngày thứ 13
C. Ngày thứ 12
D. Ngày thứ 14
Câu 70: Nơi nước và các chất hòa tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:
A. Tế bào lông hút.
B. Tế bào nội bì
C. Tế bào biểu bì
D. Tế bào vỏ
Câu 71: Tế bào kẽ tiết ra
A. Tinh trùng
B. FSH
C. Testôstêrôn
D. GnRH

10 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên 

Câu 72: Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:
A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng
B. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh
C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng
D. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng
Câu 73: Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào?
A. Nút nhĩ thất → Hai tâm nhĩ và nút xoăn nhĩ → Bó His → Mạng Pookin, làm các tâm nhĩ và tâm thất co.
B. Nút xoang nhĩ → Bó His → Hai tâm nhĩ → Nút nhĩ thất → Mạng Pookin, làm tâm nhĩ, tâm thất co.
C. Nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ → Mạng Pookin → Bó His, làm tâm nhĩ, tâm thất co.
D. Nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ → Bó His → Mạng Pookin, làm các tâm nhĩ, tâm thất co.
Câu 74: Khi cá thở vào, diễn biến nào dưới đây đúng?
A. Thể tích khoang miện tăng lên, áp suất khoang miệng tăng, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.
B. Thể tích khoang miện giảm, áp suất khoang miệng tăng, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.
C. Thể tích khoang miện tăng lên, áp suất khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.
D. Thể tích khoang miện giảm, áp suất khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.
Câu 75: Có mấy nội dung sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?
(1) Pha sáng là pha oxi hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP.
(2) Pha sáng là pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 ra khí quyển.
(3) Sản phẩm của pha sáng là ATP + NADPH + O2.
(4) Pha sáng xảy ra cả ngày lẫn đêm.
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

 11. Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An 

Câu 76: Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở vị trí nào sau đây?
A. Ở màng tilacoit.
B. Ở chất nền của lục lạp.
C. Ở tế bào chất của tế bào rễ.
D. Ở xoang tilacoit.
Câu 77: Vi khuẩn nitrat hóa có thể thực hiện giai đoạn nào sau đây?
A. Chuyển N2 thành NH3
B. Chuyển NH4+ thành NO3-
C. Từ nitrat thành N2.
D. Chuyển chất hữu cơ thành các chất vô cơ.
Câu 78: Thể vàng sinh ra hoocmon?
A. Progesteron
B. LH
C. FSH
D. HCG
Câu 79 : Vai trò của ơstrogen và progesteron trong chu kì rụng trứng là
A. Duy trì sự phát triển của thể vàng
B. Kích thích trứng phát triển và rụng
C. Ức chế sự tiết ra HCG
D. Làm niêm mạc tử cung dày lên và phát triển.
Câu 80 : LH được sinh ra ở :
A. Tuyến giáp
B. Tuyến yên
C. Buồn trứng
D. Tinh hoàn
Câu 81: Khi nói về quá trình trao đổi nước của thực vật trên cạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây dúng?
(1) Cơ quan hút nước chủ yếu là rễ
(2) Cơ quan thoát nước chủ yếu là lá
 (3) Nước được vận chuyển từ rễ lên là rồi lên thân bằng mạch gỗ
(4) Tất cả lượng nước do rễ hút được đều thoát ra ngoài qua con đường khí khổng
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 82: Khi nói về các nguyên tố khoáng dinh dưỡng thiết yếu, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1) Nếu thiếu nguyên tố này thì cây không hoàn thành được chu trình sống
(2) Các nguyên tố này không thể được thay thế bởi bất kì nguyên tố nào khác.
(3) Các nguyên tố này phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cây
(4) Các nguyên tố này phải tham gia vào cấu tạo của các chất hữu cơ đại phân tử
A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 83: Khi nói về sinh sản sinh dưỡng, có bao nhiêu phát biểu sau đúng?
(1) Cá thể sống độc lập vẫn có thể sinh con, các con sinh ra có bộ NST giống nhau và giống mẹ
(2) Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường biến động nhiều
(3) Tạo ra thế hệ con rất đa dạng về di truyền
(4) Không có sự kết hợp của 3 quá trình: nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

 12. Liên trường THPT TP Vinh – Nghệ An

 Câu 84: Đặc điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao mielin là:
A. theo kiểu nhảy cóc từ eo ranvie này sang eo ranvie khác
B. lan truyền liên tục từ đầu này đến đầu kia của sợi thần kinh
C. tiêu tốn nhiều năng lượng
D. lan truyền với tốc độ chậm
Câu 85: Khi nói về sinh trưởng thứ cấp, kết luận nào sau đây đúng?
A. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở thực vật một lá mầm
B. Sinh trưởng thứ cấp có ở tất cả các loài thực vật hạt kín
C. Sinh trưởng thứ cấp là sự gia tăng chiều dài của cơ thể thực vật
D. Sinh trưởng thứ cấp do hoạt đông của mô phân sinh bên
Câu 86: Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là
A. các ion khoáng
B. các hợp chất hữu cơ tổng hợp ở rễ
C. nước
D. nước và các ion khoáng
Câu 87: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sinh sản vô tính?
A. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong thời gian ngắn.
B. Có lợi trong điều kiện mật độ quần thể thấp
C. Tạo ra các các thể thích nghi tốt với môi trường sống luôn biến động
D. Cá thể sống độc lập, đơn lẽ vẫn có thể tạo ra con cháu
Câu 88: Hình thức hô hấp ở cá, tôm, cua là
A. bằng mang
B. bằng hệ thống ống khí
C. bằng phổi
D. qua bề mặt cơ thể
 Câu 89: Hoocmon auxin không có đặc điểm nào sau đây?
A. Kích thích quá trình nguyên phân và quá trình dãn dài của tế bào
B. Thúc đẩy sự ra hoa, kết trái.
C. Kích thích sự nảy mầm của hạt, của chồi
D. Kích thích ra rễ phụ
Tải file word: trắc nghiệm sinh học 11 (từ câu 1 đến câu 50)
Nội dung trắc nghiệm sinh học thuộc chương trình lớp 11 trích từ các đề thi thử 2018 sẽ tiếp tục được cập nhật. Thầy cô và các em học sinh cũng có thể đóng góp bằng cách gửi về e-mail: quangvanhai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Chưa có phản hồi "Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 trích từ các đề thi thử năm 2018 của các trường THPT Toàn Quốc"

Post a Comment

...

Bạn bè