Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết bài tập di truyền quần thể - trích câu lệnh trang 73 - SGK sinh 12 (cơ bản)

Một quần thể người có tần số người bị bệnh bạch tạng là 1/10000. Giả sử quần thể này cân bằng di truyền.
- Hãy tính tần số các alen và thành phần các kiểu gen của quần thể. Biết rằng, bệnh bạch tạng là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định.
- Tính xác suất để 2 người bình thường trong quần thể này lấy nhau sinh ra người con đầu lòng bị bệnh bạch tạng.
Trích câu lệnh trang 73, SGK sinh 12 (cơ bản)
Hướng dẫn phân tích và giải
Đề đã cho biết:

  • Bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường.
  • Quần thể đang cân bằng di truyền
  • Tần số người bệnh = 1/10000
Như vậy ta có thể quy ước: A-: bình thường; aa: bệnh

Tính tần số các alen và tần số các kiểu gen của quần thể

Từ đề bài và biểu thức của Hacdi - Vanbec ta suy ra:

Tần số các alen


  • q(a) = √(1/10000) = 1/100
  • p(A) = 1 - q(a) = 99/100

Tần số các kiểu gen  • AA = $p^2$ = 9801/10000
  • Aa = 2pq = 198/10000
  • aa = 1/10000

Tính xác xuất cặp vợ chồng trong quần thể bình thường sinh con đầu lòng bị bệnh bạch tạng

Nhận xét: để cặp vợ chồng trong quần thể này bình thường (không bị bệnh bạch tạng) nhưng sinh con (đầu lòng) bị bệnh bạch tạng => cả vợ và chồng đều phải dị hợp (Aa).

  •  Xác suất của vợ (chồng) bình thường mang có kiểu gen dị hợp = 198/9999.
  • Vợ chông đều dị hợp sinh con đầu lòng bị bệnh = 1/4
Vậy hai vợ chồng bình thường trong quần thể trên sinh đứa con đầu lòng. Xác suất đứa con này bị bệnh = [(198/9999)]^2 x(1/4) = 1/10201 = 0,000098


Lưu ý: 
- Câu hỏi ở ý thứ 2 rất dễ gây nhầm lẫn với việc chỉ tính xác xuất bố mẹ. Và lại bài này rất nhiều nguồn giải chưa tính lại xác suất của vợ (chồng) di hợp trong tổng số người bình thường.
- Đây là dạng bài tập liên quan đến nhiều kiến thức như quy luật di truyền phân li, di truyền quần thể ngẫu phối và phải biết sử dụng toán xác suất để giải bài tập sinh học.


Chưa có phản hồi "Giải chi tiết bài tập di truyền quần thể - trích câu lệnh trang 73 - SGK sinh 12 (cơ bản)"

Đăng nhận xét

Bạn bè