Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài tập xác suất phả hệ liên quan đến di truyền hai tính trạng

Một số dạng bài tập phả hệ gần đây được chia sẻ nhiều trên các nhóm học tập trên facebook đó là: Bài tập phả hệ liên quan đến di truyền hai tính trạng trở lên. Sau đây sinh học - Quảng Văn Hải xin trích lại một dạng bài sau:
Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người do một trong hai alen của gen quy định.

Cặp vợ chồng (7) và (8) mong muốn sinh hai người con có trai lẫn gái và đều không bị bệnh trên. Cho rằng không có đột biến xảy ra, khả năng để họ thực hiện được mong muốn trên là bao nhiêu?
A. 5,56%
B. 12,50%
C. 8,33%
D. 3,13%

Mời các bạn cùng giải ở phần comment nhé!

1 phản hồi "Bài tập xác suất phả hệ liên quan đến di truyền hai tính trạng"

Bạn bè