Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2- trang 53 - SGK Sinh Học 12 (Cơ Bản)

Bệnh mù màu đỏ - xanh luc ở người là do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X quy định. Một người phụ nữ bình thường có em trai bị bệnh mù màu lấy một người chồng bình thường. Nếu cặp vợ chồng này sinh được một người con trai thì xác suất để người con trai đó bị bệnh mù màu là bao nhiêu? Biết rằng bố mẹ của cặp vợ chồng này đều không bị bệnh.
Trích bài tập số 2, trang 53 - SGK sinh học 12 (cơ bản)

Hướng dẫn phân tích và giải

Cách 1: Giải theo chia trường hợp kiểu gen của người vợ


  • Người vợ bình thường ($X^AX^-$) có em trai bị bệnh ($X^aY$), bố bình thường ($X^AY$) và mẹ bình thường ($X^AX^a$) => Kiểu gen của người vợ là: (1/2$X^AX^A$ : 1/2$X^AX^a$).
  • Người chồng bình thường  ($X^AY$) 
Xác suất con trai bị bệnh của cặp vợ chồng này là:
TH1: 1/2$X^AX^A$ x$X^AY$ => Con trai bị bệnh = 0
TH2: 1/2$X^AX^a$ x$X^AY$ => Con trai bị bệnh = 1/4
Vậy xác suất con trai bị bệnh = TH1 + TH2 = 0 + 1/4 = 1/4

Cách 2: Giải nhanh không cần chi trường hợp

Xác định kiểu gen của vợ và chồng trên tương tự như cách 1, nhưng để vợ chồng sinh con trai bị bệnh => người vợ phải có kiểu gen dị hợp (1/2$X^AX^a$) => Xác suất người con trai bị bệnh 
= 1/2x1/2 = 1/4.

Lưu ý: bài này nhiều học sinh giải ra kết quả là 1/8. Với lí do là đọc không kỹ đề nên tính cả xác suất sinh con trai và con gái.

Chưa có phản hồi "Hướng dẫn giải chi tiết bài 2- trang 53 - SGK Sinh Học 12 (Cơ Bản)"

Đăng nhận xét

Bạn bè