Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi chọn đội tuyển HSG môn SINH HỌC - Hải Phòng năm 2017-2018

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh để tham gia HSG Quốc Gia năm học 2017-2018 của tỉnh Hải Phòng

Đề thi chọn HSG Hải Phòng ngày thứ nhất
Đề thi HSG Hải Phòng ngày thứ hai

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập các đề thi chọn HSG và đề thi thử năm học 2017-2018 đến bạn đọc!

4 phản hồi "Đề thi chọn đội tuyển HSG môn SINH HỌC - Hải Phòng năm 2017-2018"

Bạn bè