Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Giảm ngay 150.000 đồng và miễn phí vận chuyển cho thầy cô và các em học sinh đặt mua 
trong ngày hôm nay (nhận sách mới thanh toán tiền, gửi sách đến mọi miền Tổ Quốc)

Sơ đồ tư duy ôn tập phần DI TRUYỀN TẾ BÀO

Sơ đồ tư duy ôn tập phần cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp tế bào (Di truyền tế bào). Nội dung sơ đồ bao gồm:
  • Hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể.
  • Chu kì tế bào, nguyên phân, giảm phân
  • Đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST.
Sơ đồ tư duy: DI TRUYỀN TẾ BÀO

Sơ đồ tư duy được vẽ trên phầm mềm chuyên dụng để thiết kế sơ đồ tư duy iMindMap 9.0. Nội dung trong sơ đồ tư duy di truyền tế bào dựa trên nội dung liên quan trong sách giáo khoa 10 và 12.


Chưa có phản hồi "Sơ đồ tư duy ôn tập phần DI TRUYỀN TẾ BÀO"

Đăng nhận xét

Bạn bè