Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Sơ đồ tư duy ôn tập phần DI TRUYỀN PHÂN TỬ

Sơ đồ tư duy phần cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp phân tử (hay còn gọi Di truyền phân tử). Sơ đồ đầy đủ những nội dung về di truyền phân tử như
  • Vật chất di truyền: ADN và một số vật chất liên quan như ARN, Prôtêin (cấu trúc và chức năng)
  • Cơ chế di truyền: Quá trình tái bản ADN, Phiên mã, dịch mã và điều hòa hoạt động của gen.
  • Biến dị: Đột biến gen
Qua sơ đồ tư duy này các em không những nắm vứng kiến thực trong từng nội dung mà các em còn hệ hống hóa toàn bộ kiến thức một cách tổng quan nhất. 
Click để xem bản phóng to của sơ đồ tư duy di truyền phân tử

Nội dung của sơ đồ tuy duy DI TRUYỀN PHÂN TỬ  được thiết kế có trong chương trình sinh học lớp 10 và sinh học lớp 12. Từ sơ đồ tư duy này chỉ mang tính chất tham khảo, khi nắm vững kiến thức và tham khảo các em có thể tự thiết kế riêng sơ đồ tư duy di truyền phân tử cho mình để dễ nhớ bài hơn.

Chưa có phản hồi "Sơ đồ tư duy ôn tập phần DI TRUYỀN PHÂN TỬ"

Đăng nhận xét

Bạn bè