Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Tổng hợp lý thuyết các quy luật di truyền

Trong chương trình sinh học trung học phổ thông thì phần các quy luật di truyền có nhiều câu hỏi trong đề thi đại học và cũng là phần khá khó đặc biệt các những bài tập khó cần hiểu tường tận bản chất phần lý thuyết của các quy luật di truyền thì mới có thể giải quyết được. Nội dung lý thuyết được tổng hợp lại theo danh sách các bài viết bên dưới

  1.  Quy luật phân li
  2. Quy luật phân li độc lập
  3. Quy luật liên kết gen (liên kết hoàn toàn)
  4. Quy luật hoán vị gen (liên kết không hoàn toàn)
  5. Quy luật di truyền liên kết giới tính
  6. Quy luật trội không hoàn toàn và đồng trội
  7. Quy luật tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Các em cần nghiên cứu phần lý thuyết từng quy luật di truyền thông qua các thí nghiệm, phân tích, suy luận để đưa ra giả thuyết và chứng minh giả thuyết. Sau đó làm quen với bài tập cơ bản của từng quy luật di truyền cụ thể trước khi giải các bài tập có sự kết hợp của nhiều quy luật di truyền (Quy luật di truyền tổng hợp.


Đây là nội dung tương đối khó và các câu hỏi trắc nghiệm phần này chủ ra dưới dạng bài tập vận dụng. Các em cần phân bổ nhiều thời gian để học và ôn luyện phần các quy luật di truyền này. Ngoài những bài lý thuyết và các dạng bài tập cơ bản, thì thầy có nhiều bài giải có kèm phân tích kỹ cho những bài tập khó đã đề cập trong các kỳ thi của phần này. Nhưng các em cũng lưu ý là chỉ đọc những bài giải đó khi đã nắm vững lý thuyết và cách giải các dạng bài tập cơ bản của phần này trước nhé.

Chưa có phản hồi "Tổng hợp lý thuyết các quy luật di truyền"

Đăng nhận xét

Bạn bè