Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Hệ thống lý thuyế sinh học phần di truyền học phân tử

Trang blog sinh học này được xây dựng và phát triển được 3 năm, với tổng bài viết lên đến 370 bài chủ yếu về nội dung sinh học liên quan đến kỳ thi THPT Quốc Gia. Thầy cô và học sinh biết đến blog qua công cụ tìm kiếm của google. Hiện tại việc liên kết các bài viết trên blog còn khó khăn cho đọc giả. Vì vậy HQB sẽ dành một số bài để tổng hợp các chuyên đề lý thuyết cũng như bài tập một cách hệ thống để các bạn dễ sử dụng hơn.

Chuyên đề di truyền học phân tử, tập trung đến các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp phân tử. Với nội dung này các em được học ở chương trình lớp 10 và học tiếp ở chương trình 12. Phần này nếu như lớp 10 các em không nắm vững là trở ngại rất lớn đến việc tiếp thu các bài học tiếp theo ở chương trình sinh học 12.

Bài này mình sẽ cập nhật các bài viết liên quan đền phần lý thuyết của chuyên đề di truyền ở cấp phân tử.
Để vào từng bài các em nháy chuột vào link có tiêu đề tương ứng:
A. Nội dung đã học ở lớp 10:
2. Cấu trúc và chức năng ARN
3. Cấu trúc và chức năng Protein

B. Nội dung trong chương trình 12:
1. Gen và mã di truyền
2. Quá trình nhân đôi ADN
3. Quá trình phiên mã
4. Quá trình dịch mã
5. Đột biến gen
6. Điều hòa hoạt động của gen

C. Một số nội dung tham khảo thêm
1. Chứng mình ADN là vật chất di truyền ở cấp phân tử
2. Tại sao có 64 bộ mã di truyền
3. Exon và intron là gì
4. Purin và Primidin
Tài liệu vẫn được tiếp tục cập nhật, bổ sung cho phù hợp với nội dung mới nhất của kỳ thi THPT Quốc Gia. Các bạn có thể vào link Hệ thống lý thuyết chuyên đề di truyền học phân tử đề đọc và có thể đăng ký để làm bài trắc nghiệm sinh học trực tuyến (online) với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm chất lượng.


Chưa có phản hồi "Hệ thống lý thuyế sinh học phần di truyền học phân tử"

Đăng nhận xét

Bạn bè