Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi HSG lớp 11 tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017

Đề thi chọn học sinh giỏi môn sinh học lớp 11 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 150 phút.
Câu 1. (2,0 điểm).
a. Kể tên đơn phân và liên kết hóa học giữa các đơn phân cấu trúc nên các đại phân tử hữu cơ trong tế bào?
b. Phân biệt cấu trúc của ADN và ARN ở sinh vật nhân thực?
c. Vì sao tế bào thực vật không dự trữ glucôzơ mà thường dự trữ tinh bột?
Câu 2. (4,5 điểm).
a. Các con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ trong đất thành dạng nitơ khoáng diễn ra như thế nào?
b. Chứng minh mối liên quan chặt chẽ giữa nhiệt độ với quá trình trao đổi nitơ ở thực vật ?
c. Trong chu trình Canvin, khi tắt ánh sáng dẫn đến một chất tăng và một chất giảm. Đó là những chất nào? Giải thích.
d. Trồng hai cây A và B giống hệt nhau, trong điều kiện thí nghiệm hoàn toàn như nhau chỉ khác về điều kiện chiếu sáng. Sau một thời gian, người ta thấy cây A sinh khối không thay đổi, trong khi đó cây B sinh khối tăng gấp đôi. Giải thích kết quả. Cho biết cây A và B có thể thuộc nhóm thực vật nào?
Câu 3. (4,0 điểm).
a. Phân biệt đặc điểm chính của các con đường thoát hơi nước qua lá ?
b. Khi tách chiết sắc tố quang hợp từ lá cây, tại sao người ta dùng dung môi hữu cơ là cồn và benzen?
c. Trong một chu kì tim, tại sao tâm nhĩ co trước rồi đến tâm thất ?
d. Tại sao khi bị bệnh hở van thất động, sức khỏe của người bệnh ngày càng giảm sút ?
Câu 4. (3,5 điểm).
a. Tại sao trao đổi khí ở phổi của thú hiệu quả hơn trao đổi khí ở phổi của lưỡng cư ? Vì sao động vật có phổi không hô hấp được ở dưới nước?
b. Khi cơ thể bị mất nhiều mồ hôi do lao động nặng thì nồng độ các hoocmôn chống đa niệu
(ADH) và anđôstêron trong máu thay đổi như thế nào? Giải thích.
c. Các nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường ở người ? Nếu bị bệnh tiểu đường thì huyết áp thay đổi như thế nào ?
Câu 5. (2,0 điểm).
a. Giải thích tại sao ở thực vật, khi cắt bỏ phần chồi ngọn rồi chiếu sáng từ một phía sẽ không quan sát rõ hiện tượng hướng sáng ?
b. Giải thích vì sao lá cây trinh nữ cụp xuống khi có va chạm cơ học?
Câu 6. (4,0 điểm).
a. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $Aa\frac{BD}{bd}XY$ tiến hành giảm phân bình thường, không xảy ra đột biến. Viết tỉ lệ các loại giao tử tạo thành trong trường hợp xảy ra sự trao đổi chéo giữa gen B và b.
b. Ở cá thể cái của một loài sinh vật có hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng xảy ra trao đổi chéo tại một điểm trong giảm phân, nên khi kết hợp với các loại giao tử bình thường của cá thể đực cùng loài (không có trao đổi chéo và đột biến) đã tạo được 1024 kiểu hợp tử. Biết rằng các nhiễm sắc thể đơn trong từng cặp tương đồng đều có cấu trúc khác nhau. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài trên.
c. Ở vùng sinh sản của một loài động vật có 7 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp một số lần bằng nhau đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 3150 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con sinh ra đều giảm phân bình thường tạo được 448 giao tử, quá trình đó môi trường nội bào đã cung cấp 3360 nhiễm sắc thể đơn. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của loài và giới tính cá thể trên?
Các bạn có thể trao đổi thêm về cách giải ở phần comment (phản hồi) hoặc có thể chia sẻ đề thi HSG, đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh của trường, tỉnh mình về e-mail của HQB nhé!

Chưa có phản hồi "Đề thi HSG lớp 11 tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017"

Đăng nhận xét

Bạn bè