Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Cấu trúc di truyền F1 của quần thể tự thụ khi kiểu gen aa không có khả năng sinh sản

Xác định cấu trúc di truyền của quần thẻ tự thụ phấn khi cơ thể đồng hợp lặn (aa) ở thế hệ xuất phát (P) không có khả năng sinh sản. Dạng bài này thời gian gần đây HQB nhận được nhiều yêu cầu trợ giúp. Trước khi đi vào giải chi tiết các bạn cũng cần nhìn tổng quan về dạng bài tập quần thể chịu tác động của các nhân tố tiến hóa.
Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F1 là:A. 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa.                               B. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa.C. 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa.                             D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa
Cách 1:
Quần thể tự thụ phấn ban đầu (P) có cấu trúc: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. trong đó kiểu gen aa không có khả năng sinh sản => ta cũng có thể hiểu cấu trúc ban đầu của quần thể P tham gia tạo thế hệ F1 (sinh sản) là: 0,45/0,75AA : 0,3/0,75Aa.
Vậy thế hệ F1 của quần thể tự thụ P là:
·        TH1: 0,45/0,75AA tự thụ => F1: 0,45/0,75AA
·        TH2: 0,3/0,75 Aa tự thụ => F1: 0,3/0,75(1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa)
Suy ra, kiểu gen chung ở F1:
·        aa = $\frac{0,3}{0,75}\times \frac{1}{4}$ = 0,1
·        Aa = $\frac{0,3}{0,75}\times \frac{2}{4}$ = 0,2
·        AA = $\frac{0,45}{0,75}+\frac{0,3}{0,75}\times \frac{1}{4}$ = 0,7
Vậy cấu trúc di truyền ở thế hệ F1 là: 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa.
Cách 2:
Quần thể tự thụ phấn ban đầu (P) có cấu trúc: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. trong đó kiểu gen aa không có khả năng sinh sản
Vậy thế hệ F1 của quần thể tự thụ P là:
·        TH1: 0,45AA tự thụ => F1: 0,45AA
·        TH2: 0,3 Aa tự thụ => F1: 0,3(1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa)
·        TH3: 0,25 aa (không có khả năng sinh sản => không tạo ra được thế hệ F1.
Suy ra, kiểu gen chung ở F1:
·        aa = $\frac{0,3}{4}$
·        Aa = $\frac{0,6}{4}$
·        AA = $0,45+\frac{0,3}{4}=\frac{2,1}{4}$
Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ F1 là: 2,1AA : 0,6Aa : 0,3aa. Vậy cấu trúc di truyền ở thế hệ F1 là: $\frac{2,1}{0,3+0,6+2,1}$ AA : $\frac{0,6}{0,3+0,6+2,1}$Aa : $\frac{0,3}{0,3+0,6+2,1}$aa

Hay: 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa.
x

2 phản hồi "Cấu trúc di truyền F1 của quần thể tự thụ khi kiểu gen aa không có khả năng sinh sản"

  1. f1 thì đơn giản rồi,,ý của em là nếu là f4,hay f5 thì phải làm sao ấy ạ!!chả lẽ phải làm qua lần lượt f2,f3,f4

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. F2, 3, 4 thì làm thủ công cũng được. Nhưng F10 thì dùng vông thức tính nhanh.

      Xóa

Bạn bè