Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết câu 25, đề thi thử 2017 của trường THPT Chuyên KHTN


Trong đề thi thử lần 1 năm 2017 của Trường THPT Chuyên KHTN (thuộc trường ĐH KHTN) có câu như sau:


Ở người xét 3 gen quy định tính trạng. cho biết không xảy ra đột biến, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Một cặp vợ chồng có kiểu gen AaBbdd×AaBbDd đã sinh được người con đầu lòng mang 3 tính trạng trội. Dự đoán nào sau đây đúng ?
A. Xác suất vợ chồng này sinh được đứa con thứ 2 có kiểu hình giống đứa con đầu lòng là 27/64
B. Xác suất để người con này dị hợp về cả 3 cặp gen trên là 1/3
C. Xác suất để người con này mang 3 alen trội là 4/9
D. Xác suất để người con này có kiểu gen đồng hợp về cả 3 cặp gen là 1/27


Phép lai 3 cặp tính trạng phân li độc lập AaBbdd × AaBbDd.
- Xác suất cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng mang cả 3 tính trạng trội (A-B-D-) = 3/4×3/4×1/2 = 9/32. => Sinh đứa con thứ 2 có kiểu hình giống đứa con đầu lòng (mang cả 3 tính trạng trội) = 9/32

- Xác suất người con đầu lòng trên (A-B-D) dị hợp cả 3 cặp gen (AaBbDd):
+ Xác suất để cặp vợ chồng trên sinh đứa con dị hợp cả 3 cặp gen = 1/2×1/2×1/2 = 1/8 = 4/32 =>Xác suất người con này (A-B-D-) dị hợp cả 3 cặp gen = (4/32):(9/32) = 4/9

- Xác suất để người con này mang 3 alen trội: trường hợp cá thể trội cả 3 cặp gen mang 3 alen trội thì trùng với trường hợp dị hợp cả 3 cặp gen => kết quả = 4/9.

-  Xác suất để người này đồng hợp về 3 cặp gen: tương tự như trên, người mang 3 tính trạng trội (A-B-D-) mà đồng hợp cả 3 cặp gen thì phải có kiểu gen AABBDD. Mà xác suất kiểu gen AABBDD từ phép lai như trên = 1/4×1/4×1/2 = 1/32 => Xác suất người con này (A-B-D-) đồng hợp cả 3 cặp gen (AABBDD) = (1/32):(9/32) = 1/9.

Đáp án: C

Kết luận:
Bài này về tính toán không quá khó, tuy nhiên rất dễ hiểu sai đề nếu không đọc kỹ. Cho nên khi làm bài tập sinh học các em không quá máy móc áp dụng công thức mà không hiểu bản chất. 

Chưa có phản hồi "Giải chi tiết câu 25, đề thi thử 2017 của trường THPT Chuyên KHTN"

Đăng nhận xét

Bạn bè