Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm các nội dung của Quảng Văn Hải trên Google, bạn hãy search: quangvanhai + từ khóa. Ví dụ 'quangvanhai + bài tập phả hệ" để tìm các bài tập liên quan đến phả hệ.

Đề thi HSG môn SINH HỌC 12 tỉnh Quảng Ngãi 2016-2017

Nội dung đề thi HSG môn SINH HỌC lớp 12 của sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016-2017
Các bạn cũng có thể tải đề thi HSG tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016-2017 và xem hướng dẫn giải một số câu bài tập trong đề có liên quan đến kỳ thi THPT Quốc Gia 2017.

Chưa có phản hồi "Đề thi HSG môn SINH HỌC 12 tỉnh Quảng Ngãi 2016-2017"

Đăng nhận xét

...

Bạn bè