Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Cách giải nhanh bài tập đột biến gen

Gen A dài 4080 angstrong, trong đó số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen A đột biến thành gen a làm thay đổi tỷ lệ A/G = 1,498 nhưng không làm thay đổi chiều dài của gen. Tính số liên kết hyđrô của gen a.

Cách 1: Giải thông thường
Đột biến không thay chiều dài gen, suy ra đây là dạng thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.
- Tính số nucleotit từng loại của gen A.
Ta có: $N_A = \frac{2 \times L}{3,4}$  = 2400.
Theo đề: A = T = 30% x 2400 = 720; G = X = (2400 - 720x2)/2= 480. 
=> A/G = 3/2 = 1,5.
- Tính số nucleotit từng loại của gen a (gen đột biến)
Gen đột biến có A/G =1,4948, tỷ lệ A/G giảm
=> A giảm, G tăng 
=> Thay A-T bằng G-X.
- Gọi số cặp thay là x, ta có biểu thức $\frac{A-x}{G+x}=1,4948$ 
=> x =1
Vậy gen a có: A = T = 720-1=719; G=X = 480+1 = 481.
=> Số liên kết hydrô = 2A+3G = 719x2 + 481x3 = 1438 + 1443 = 2881.

Cách 2: Giải nhanh
Biện luận tương tự cách 1, nhưng dạng bài tập này chỉ thường rơi vao trường hợp thay 1 hoặc 2 hoặc 3 cặp nucleotit. Vì vậy khi tìm được tỉ lệ A/G của gen trước đột biến và biết được tỉ lệ A/G tăng hay giảm ta biết được số nucleoit mỗi loại  tăng hay giam. Và ta thử thay trực tiếp x=1, 2, 3 để bấm nhanh máy tính và xem kết quả trùng với tỉ lệ đề cho để tìm đáp án đúng một cách nhanh chóng.

Chưa có phản hồi "Cách giải nhanh bài tập đột biến gen"

Đăng nhận xét

Bạn bè