Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài tập tổng hợp về cấu trúc gen

Dạng bài tập sinh học về tương quan gữa các đại lượng trong gen tương tự như bài tập ADN. Trong một số tài liệu sinh học đã cung cấp sẵn công thức sinh học cho chúng ta. Tuy nhiên để giải chính xác và nhanh chúng ta cần nắm vững bản chất của công thức. Qua đây tôi xin trích một bài tập sinh học về gen rất cơ bản được trích từ nội dung sách tham khảo sinh học của thầy Phan Khắc Nghệ để các em tham khảo.
Đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự các nuclêôtit 3'ATGTAXXGTAGGXXX5'. Hãy xác định
a. Trình tự các nuclêôtit của đoạn mạch thứ hai.
b. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn gen này.
c. Tỉ lệ $\frac{A+G}{T+X}$ ở đoạn mạch thứ nhất, ở đoạn mạch thứ hai và của cả đoạn gen.
d. Số liên kết hiđrô của đoạn gen này.
e. Số liên kết hóa trị nối gữa các nuclêôtit của đoạn gen này.
Sau khi giải, nếu cần trao đổi thêm, các em để lại phản hồi bên dưới để cùng trao đổi!

Chưa có phản hồi "Bài tập tổng hợp về cấu trúc gen"

Đăng nhận xét

Bạn bè