Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài tập liên quan đến chu kì tim

Dạng bài tập liên quan đến chu kì tim thuộc chủ đề sinh lí tuần hoàn ở phần sinh lí động vật trong chương trình sinh học lớp 11. Phần bài tập này thường được ra trong các kì thi HSG cấp trường, cấp tính môn sinh học.
Như chúng ta đã biết, đối với người trưởng thành (bình thường) thì mỗi chu kì tìm gồm có 3 pha (pha co tâm nhĩ, pha co tâm thất và pha dãn chung) với tổng thời gian của một chu kì tim là 0,8 giây. Trong đó:
 • Pha co tâm nhĩ: 0,1 giây
 • Pha co tâm thất: 0,3 giây
 • Pha giãn chung: 0,4 giây
Những động vật khác cũng tương tự, trong mỗi chu kì tìm cũng gồm 3 pha nhưng thời gian mỗi pha cũng như tổng thời gian của mỗi chu kì là có thể khác nhau ở các loài động vật khác nhau. Nêu như thời gian của mỗi chu kì tim càng ít thì số nhịp tim (số chu kì tim) trong mỗi phút (60 giây) càng cao và ngược lại.

Nếu gọi:
 • Q: lưu lượng máu đẩy vào động mạch / phút (lưu lượng tim).
 • Qs: lượng máu bơm vào động mạch / chu kì tim.
 • f: số chu kì tìm/phút (số nhịp tim).
 • V1: thể tích máu trong tim vào cuối tâm trương.
 • V2: thể tích máu trong tim vào cuối tâm thu.
Ta có biểu thức: Q = Qs.f và Qs = V1-V2

Ví dụ 1: Nhịp tim của chuột là 720 lần/phút, giả sử tỉ lệ thời gian các pha của chu kì tịm lần lượt là 1 : 3 : 9. Tính thời gian tâm nhỉ và tâm thất được nghỉ ngơi.

Ví dụ 2: Nhịp tim của trâu là 40 lần/phút. Giả sử thời gian nghỉ của tâm nhĩ là 1,3125 giây và của tâm thất là 0,9375. Hãy tính tỉ lệ thời gian của các pha trong chu kì tim?

Ví dụ 3: Ở trạng thái bình thường của một người, trung bình thể tích máu trong tim vào cuối kì tâm trương là 110ml; vào cuối kì tâm thu là 40ml; nhịp tim là 70 lần / phút.
a. Lưu lượng máu bơm vào động mạch trong một phút là bao nhiêu?
b. Khi ở trạng thái lao động nặng nhọc, lượng máu tim bơm lên động mạch trong một phút tăng lên gấp đôi. Vậy lúc này, nhịp tim là bao nhiêu lần / phút? Thời gian co, thời gian giãn của tâm nhĩ và tâm thất trong mỗi lần co bóp của tim là bao nhiêu? (giả sử thể tích tâm thu và tâm trương không thay đổi).

Ví dụ 4: Nhịp tim của voi là 25 nhịp / phút. Giả sử thời gian nghĩ của tâm nhĩ là 2.1 giây và của tâm thất là 1,5 giây. Hãy tính tỉ lệ về thời gian của các pha trong chu kì tim ở voi nói trên?

Ví dụ 5: Ở người bình thường, mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây. Giả sử mỗi lần tâm thất co bóp đã tống vào động mạch chủ 70ml máu và nồng độ oxi trong máu động mạch của người này là 21ml/100ml máu. Hãy cho biết trong 1 phút, có bao nhiêu ml oxi được vận chuyển vào động mạch chủ?

Ví dụ 6: Thời gian trung bình của chu kì tim ở người bình thường là 0,8 giây. Một người phụ nữ có nhịp tim đo được là 84 nhịp/phút. Lượng máu trong tim của cô ấy là 132,525 ml vào cuối tâm trương và 77,433ml vào cuối tâm thu. Biết rằng tỉ lệ thời gian của các pha trong chu kì tim của người phụ nữ này tương đương với người bình thường.
a. Xác định thời gian mỗi pha của một chu kì tim ở người phụ nữ nói trên?
b. Tính lượng máu được tim bơm lên động mạch chủ trong 1 phút của người phụ nữ đó?

Ví dụ 7: Nhịp tim của ếch trung bình 60 lần/phút. Trong một chu kì tim, tỉ lệ của các pha tương ứng là 1 : 3 : 4. Xác định thời gian tâm nhĩ và tâm thất được nghĩ ngơi?

Nếu cần hỗ trợ hay trao đổi thêm về 7 ví dụ về bài tập chu kì tim ở trên, vui lòng để lại phản hồi ở bên dưới.

20 phản hồi "Bài tập liên quan đến chu kì tim"

 1. Bào quang sản xuất protein là gì vậy ạ?

  Trả lờiXóa
 2. có sach nào giải về chu kì
  tim không vậy bạn?

  Trả lờiXóa
 3. bạn có thể gửi cách giải cho mình xem được không?

  Trả lờiXóa
 4. Nếu gọi:
  Q: lưu lượng máu đẩy vào động mạch / phút (lưu lượng tim).
  Qs: lượng máu bơm vào động mạch / chu kì tim.
  f: số chu kì tìm/phút (số nhịp tim).
  V1: thể tích máu trong tim vào cuối tâm trương.
  V2: thể tích máu trong tim vào cuối tâm thu.
  Ta có biểu thức: Q = Qs.f và Qs = V1-V2

  Ví dụ 1: Nhịp tim của chuột là 720 lần/phút, giả sử tỉ lệ thời gian các pha của chu kì tịm lần lượt là 1 : 3 : 9. Tính thời gian tâm nhỉ và tâm thất được nghỉ ngơi.
  Theo gt, nhịp tim của chuột = 720 lần/phút à 1 chu kì tim = 60/720 = 0,08333 s
  Tỉ lệ thời gian các pha: co tâm nhĩ : co tâm thất : giãn chung = 1 : 3 : 9
  Thời gian từng pha là: 0,00641 : 0,01923 : 0,05769
  Vậy: Thời gian tam nhĩ nghỉ ngơi = 0,08333 – 0,00641 = 0,07692
  Thời gian tam thất nghỉ ngơi = 0,08333 – 0,01923 = 0,06410  Ví dụ 2: Nhịp tim của trâu là 40 lần/phút. Giả sử thời gian nghỉ của tâm nhĩ là 1,3125 giây và của tâm thất là 0,9375. Hãy tính tỉ lệ thời gian của các pha trong chu kì tim?
  - Thời gian một chu kỳ tim của trâu là: giây
  - Pha co tâm nhĩ là : 1,5 – 1,3125 = 0,1875 giây
  - Pha co tâm thất là: 1,5 – 0,9375 = 0,5625 giây
  - Pha dãn chung là : 1,5 – (0,1875 + 0,5625) = 0,7500 giây
   Vậy tỷ lệ thời gian các pha trong chu kỳ tim của trâu là: 0,1875 : 0,5625: 0,7500 1: 3: 4.
  Ví dụ 3: Ở trạng thái bình thường của một người, trung bình thể tích máu trong tim vào cuối kì tâm trương là 110ml; vào cuối kì tâm thu là 40ml; nhịp tim là 70 lần / phút.
  a. Lưu lượng máu bơm vào động mạch trong một phút là bao nhiêu?
  b. Khi ở trạng thái lao động nặng nhọc, lượng máu tim bơm lên động mạch trong một phút tăng lên gấp đôi. Vậy lúc này, nhịp tim là bao nhiêu lần / phút? Thời gian co, thời gian giãn của tâm nhĩ và tâm thất trong mỗi lần co bóp của tim là bao nhiêu? (giả sử thể tích tâm thu và tâm trương không thay đổi).

  Ví dụ 4: Nhịp tim của voi là 25 nhịp / phút. Giả sử thời gian nghĩ của tâm nhĩ là 2.1 giây và của tâm thất là 1,5 giây. Hãy tính tỉ lệ về thời gian của các pha trong chu kì tim ở voi nói trên?

  - Thời gian của 1 chu kì tim voi là: 60/25 = 2,4 giây - Pha nhĩ co là: 2,4 – 2,1 = 0,3 giây - Pha thất co là: 2,4 – 1,5 = 0,9 giây - Pha giãn chung là: 2,4 – (0,3+ 0,9) = 1,2 giây => Tỉ lệ về thời gian các pha trong chu kì tim voi là: 0,3 : 0,9 : 1,2  1 : 3 : 4
  Ví dụ 5: Ở người bình thường, mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây. Giả sử mỗi lần tâm thất co bóp đã tống vào động mạch chủ 70ml máu và nồng độ oxi trong máu động mạch của người này là 21ml/100ml máu. Hãy cho biết trong 1 phút, có bao nhiêu ml oxi được vận chuyển vào động mạch chủ?
  - Lượng máu tim bơm vào động mạch chủ trong 1 phút là: 70 x (60:0,8) = 5250ml.
  - Lượng ôxi được vận chuyển vào động mạch chủ trong 1 phút: 5250:100 x 21 = 1102,5 ml.


  Ví dụ 6: Thời gian trung bình của chu kì tim ở người bình thường là 0,8 giây. Một người phụ nữ có nhịp tim đo được là 84 nhịp/phút. Lượng máu trong tim của cô ấy là 132,525 ml vào cuối tâm trương và 77,433ml vào cuối tâm thu. Biết rằng tỉ lệ thời gian của các pha trong chu kì tim của người phụ nữ này tương đương với người bình thường.
  a. Xác định thời gian mỗi pha của một chu kì tim ở người phụ nữ nói trên?
  b. Tính lượng máu được tim bơm lên động mạch chủ trong 1 phút của người phụ nữ đó?
  a. Xác định thời gian mỗi pha của một chu kì tim của người phụ nữ trên.
  - Thời gian chu kì tim: 60 : 84 s.
  - Thời gian của pha co tâm nhĩ: (0,1/0,8) : (60/84) = 0,0893 s.
  - Pha co tâm thất: (0,3/0,8) : (60/84) = 0,2679 s.
  - Pha dãn chung: 0,3571 s.
  b. Tính lượng máu bơm/phút của người phụ nữ đó.
  84 x (132,252 – 77,433) = 4604,796 ml/phút.


  Ví dụ 7: Nhịp tim của ếch trung bình 60 lần/phút. Trong một chu kì tim, tỉ lệ của các pha tương ứng là 1 : 3 : 4. Xác định thời gian tâm nhĩ và tâm thất được nghĩ ngơi?
  Thời gian của một chu kỳ tim: 60 giây: 60 lần = 1 giây.
  Pha co tâm nhĩ: 1: 8 = 0.125 giây.
  Pha co tâm thất: 0.125 x 3 = 0.375 giây.
  Pha dãn chung: 0.125 x 4 = 0.5 giây.
  Thời gian nghỉ ngơi của tâm nhĩ là: 1 - 0.125 = 0.875 giây.
  Thời gian nghỉ ngơi của tâm thất là: 1 - 0.375 = 0.625 giây.  Trả lờiXóa
 5. Tại sao vd1:lại tính đc tg các pha vậy .các buớc tính ls ạ

  Trả lờiXóa
 6. Giúp mình hiểu rõ hơn về tâm thu, tâm trương ạ

  Trả lờiXóa

Bạn bè