GỬI BÀI MỚI ĐẾN MAIL CỦA TÔI

Giảm 20% cho Bộ tài liệu tiếp cận kì thi THPT Quốc Gia 2018 môn SINH HỌC (click để mua) nhân mùa Giáng Sinh 2017. Ưu đãi chỉ áp dụng đến hết ngày 20/1/2018!

Giải đáp cho bạn Bui Tu

Bạn Bui Tu có hỏi như sau:
Thầy hướng dẫn em bài này với ạ: Ở 1 loài thực vật, cho biết tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Từ một giống cũ có kiểu gen Aa người ta tiến hành tạo ra giống mới thuần chủng có kiểu gen AA. Nếu chỉ bằng phương pháp tự thụ phấn và chọn lọc thì đến thế hệ F3, tỉ lệ cá thể thuần chủng của giống là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Cách 1: Tính thủ công từng bước
P: 100%Aa Tự thụ thu được F1 có cấu thành phần kiểu gen 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa
Trong F1 loại bỏ kiểu hình lặn (aa), tỉ lệ kiểu gen của quần thể kiểu hình trội (sau khi loại bỏ kiểu gen aa) là 1/3AA: 2/3Aa. Tiếp tục cho kiểu hình trội tự thụ
=> F2:
- 1/3(Aa x AA) à 1/3AA
- 2/3(Aa x Aa) => 2/3(1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa) loại bỏi hình lặn (aa)
=>2/3(1/3AA : 2/3Aaa) <=> 2/9AA : 4/9Aa

=> Tỉ lệ kiểu gen của F2 là (1/3 + 2/9)AA :4/9Aa <=> 5/9AA :4/9Aa.

Tiếp tục Cho F2 tự thụ, thu được F3 như sau:
- 5/9 AA tự thụ => F3: 5/9AA
- 4/9Aa tự thụ => F3: 4/9(1/3AA : 2/3Aa) <=> 4/27AA : 8/27Aa
=> Tỉ lệ kiểu gen chung ở F3 là (5/9+4/27)AA : 8/27Aa <=> 19/27AA : 8/27Aa

Vậy tỉ lệ cá thể thuần chủng của giống là 19/27.


Cách 2: Tính nhanh theo công thức:
Các em tính tiếp đến F4, F5,… sẽ tìm thấy quy luật và rút ra công thức chung để vận dụng giải nhanh những bài tương tự

2 phản hồi "Giải đáp cho bạn Bui Tu"

 1. de cua e chi co 4 dap an nhu nay nhung e ko lm ra dap an nao:
  a. 8/27 b. 1/16 c.19/27 d. 7/16

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thầy có nhầm trong bước loại bỏ kiểu gen aa. Đã chỉnh sửa lại bài hoàn chỉnh. Cảm ơn em bài khá hay!

   Delete

...

Bạn bè