Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

52 câu trắc nghiệm phần di truyền liên kết

Bài tập về di truyền liên kết đơn giản là liên kết hoàn toàn của các gen nằm trên NST thường còn khó hơn là liên kết hoàn toàn của gen nằm trên NST giới tính hay khó hơn nữa là bài tập về hoán vị gen (liên kết không hoàn toàn) của gen các  nằm trên NST thường cũng như giới tính.
52 câu trắc nghiệm phần hoán vị gen tuyển chọn
Không chủ dừng lại ở đó, những bài tập hoán vị gen thường khó và rất khó, dạng bài tập này thường có các câu phân loại thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc Gia. 

Kỳ thi THPT Quốc Gia đến gần, HQB tặng các em 52 câu trắc nghiệm phần di truyền liên kết (gồm liên kết gen, hoán vị gen, di truyền liên kết giới tính và bài tập tổng hợp có kết hợp giữa hoán vị gen và tương tác gen)
File PDF tải về: 52 câu trắc nghiệm phần hoán vị gen

1 phản hồi "52 câu trắc nghiệm phần di truyền liên kết"

Bạn bè