Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Các con mang alen lặn chiếm tỉ lệ?

Đây là bài tập về quần thể ngẫu phối được trích từ đề thi thử môn sinh học 2016 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tưn Nhiên (Trực thuộc ĐHKHTN). Đề có nội dung như sau:

Trong một đàn bò, số con có lông đỏ chiếm 64%, số con lông khoang chiếm 36%. Biết rằng lông đỏ là tính trội hoàn toàn quy định bởi alen A, lông khoang là tính lặn quy định bởi alen a và đàn bò này ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong các con lông đỏ, các con mang alen lặn chiếm tỉ lệ:
A. 25%
B. 48%
C. 50%
D. 75%

Hướng dẫn:

Để làm bài này các em cần tính tần số alen A và a:

  • Tần số alen a: q(a) = $\sqrt{0,36}$ = 0,6 (vì đề có quần thể trên cân bằng di truyền và có tính trạng lặn (aa) bằng 36% = 0,36).
  • Tần số alen A: p(A) = 1-q(a) = 0,4.
Tình tần số các kiểu gen trong quần thể:

  • AA = $q^2$ = 0,16
  • Aa = 2pq = 0,48
  • aa = 0,36 (đề đã cho).
Bám sát vào đề hỏi: Trong các con lông đỏ, các con mang alen lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu? ta cần tìm tỉ lệ con mang lông đỏ và tỉ lệ mang con lông đỏ dị hợp:

  • Số con có lông đỏ dị hợp (tương ứng với kiểu gen Aa) chiếm tỉ lệ: 0,48
  • Tổng số con mang long đỏ (gồm các cá thể có kiểu gen AA và Aa) chiếm tỉ lệ: 0,16 + 0,48 = 0,64.
Vậy tỉ lệ các cá thể mang lông đỏ trong tổng số con lông đỏ (lưu ý không tính số con có lông khoang nhé): 0,48/0,64 = 3/4 = 75%

Ở trên là bài giải chi tiết dành cho các bạn tham khảo, tuy nhiên khi đã quen với dạng bài tập di truyền học quần thể dạng này thì các em nên bỏ qua các bước trung gian để bài giải gọn hơn và nhanh hơn!


2 phản hồi "Các con mang alen lặn chiếm tỉ lệ?"

  1. Thầy ơi giúp em bài này với thầy: cho QT thực vật (Io) có cấu trúc di truyền: 0,2AB/AB: 0,1Ab/aB: 0,3AB/aB: 0,4ab/ab = 1. QT (Io) tự thụ phấn qua 3 thế hệ thu được QT(I3), biêts rằng các gen liên kết hoàn toàn. Tần số alen A và b của QT(I3)lần lượt là

    Trả lờiXóa

Bạn bè