Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài tập ngẫu phối có tác động của CLTN đào thải kiểu gen đồng hợp lặn | Trích đề thi 2015

Trong đề thi THPT Quốc Gia năm 2015 có câu bài tập về quần thể ngẫu phối có tác động của chọn lọc tự nhiên như sau:
Ở một quần thể động vật ngẫu phối, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường gồm 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, những cá thể có kiểu hình lặn bị đào thải hoàn toàn ngay sau khi sinh ra. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có cấu trúc di truyền là 0,6AA : 0,4Aa. Cho rằng không có tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, thế hệ F3 của quần thể này có tần số alen a là
A. 1/5.
B. 1/9.
C. 1/8.
D. 1/7.
Hướng dẫn giải:

Để làm bài này trước khi các em cần tính tần số alen A và a ở thế hệ xuất phát của quần thể:
  • p(A) = 0,6 + 0,4/2 = 0,8; 
  • q(a) = 1-p(A) = 1 - 0,8 = 0,2
Áp dụng công thức: $q_n(a) = \frac{q_o}{1+nq_o}$ ta tính được tần số alen a ở thế hệ ngẫu phối thứ 3 như sau: $q_3(a) = \frac{0,2}{1+3\times0,2}$ = 1/8.


Chưa có phản hồi "Bài tập ngẫu phối có tác động của CLTN đào thải kiểu gen đồng hợp lặn | Trích đề thi 2015"

Đăng nhận xét

Bạn bè