Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Câu hỏi sinh học [kỳ 1]

Một gen dài 4845 ăngstrong, gen tiến hành sao mã 3 lần, trên mỗi phân tử mARN có 5 ribôxôm cùng tham gia giải mã. Xác định số axit amin cần cho quá trình giải mã?


Chưa có phản hồi "Câu hỏi sinh học [kỳ 1]"

Đăng nhận xét

Bạn bè