Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm các nội dung của Quảng Văn Hải trên Google, bạn hãy search: quangvanhai + từ khóa. Ví dụ 'quangvanhai + bài tập phả hệ" để tìm các bài tập liên quan đến phả hệ.

Câu hỏi sinh học [kỳ 2]

Một đoạn phân tử ADN có số nuclêôtit loại A = 189 và có X = 35% tổng số nuclêôtit. Đoạn ADN này có chiều dài tính ra đơn vị micrômet là bao nhiêu?

Chưa có phản hồi "Câu hỏi sinh học [kỳ 2]"

Đăng nhận xét

...

Bạn bè