Nhận bài mới qua e-mail hướng dẫn

Kiểm tra đánh giá miễn phí trên edmodo.vn với thầy Hải

Câu hỏi sinh học [kỳ 4]

Trên mạch thứ nhất của gen có 10% ađênin và 35% guanin. Trên mạch thứ hai của gen có 25% ađênin và 450 guanin.
a. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch của gen.
b. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nucleotit của cả gen.
 

Chưa có phản hồi "Câu hỏi sinh học [kỳ 4]"

Đăng nhận xét

Liên hệ: 0984.076.055

Bạn bè