Nhận bài mới qua e-mail hướng dẫn

Tham gia làm bài kiểm tra và thi thử môn sinh học online với ngân hàng câu hỏi chuẩn miễn phí?

Câu hỏi sinh học [kỳ 3]

Nhiệt độ mà ở đó phân tử ADN mạch kép bị tách thành hai sợi đơn gọi là nhiệt độ "nóng chảy". Hãy cho biết các đoạn ADN có cấu trúc như thế nào thì nhiệt độ "nóng chảy" cao và ngược lại.

Chưa có phản hồi "Câu hỏi sinh học [kỳ 3]"

Đăng nhận xét

Bạn bè