Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Câu hỏi sinh học [kỳ 3]

Nhiệt độ mà ở đó phân tử ADN mạch kép bị tách thành hai sợi đơn gọi là nhiệt độ "nóng chảy". Hãy cho biết các đoạn ADN có cấu trúc như thế nào thì nhiệt độ "nóng chảy" cao và ngược lại.

Chưa có phản hồi "Câu hỏi sinh học [kỳ 3]"

Đăng nhận xét

...

Bạn bè