Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Khái quát về sự phân bào

Sự phân bào  tiếp ngay sau pha G2 là phương thức sinh sản của tế bào, thông qua đó tế bào mẹ truyền thông tin di truyền chứa trong ADN (đã được nhân đôi trong pha S) cho hai tế bào con. Sự phân bào cùng với sự tổng hợp các chất nội bào và gian bào là cơ sở của sự tăng trưởng của các mô, các cơ quan và cơ thể đa bào. Sự phân bào bao gồm các dạng nguyên phân, giảm phân và trực phân.

1. Phân bào nguyên nhiễm (mitosis)

Với tên gọi là sự nguyên phân tạo ra hai tế bào con có nguyên  bộ nhiễm sắc thể (NST) như tế bào mẹ (2n), diễn ra theo công thức (2n.2):2=2n. Đây là dạng phân bào có tơ (xuất hiện thoi vô sắc trong quá trình phân bào), đồng thời là dạng phân bào chuẩn, phổ biến cho nhiều loại tế bào. Để tìm hiểu kỹ hơn mời bạn xem thêm mục phân bào nguyên nhiễm.

2. Phân bào giảm nhiễm (meiosis)

Dạng phân bào giảm nhiễm (giảm phân) như tên gọi là hình thức phân bào mà các tế bào con được tạo thành chỉ mang số lượng NST giảm đi một nữa so với tế bào mẹ, diễn ra theo công thức (2n.2):4=n.
Đây là dạng phân bào đặc trưng cho các cơ thể sinh sản hữu tính, qua đó các tế bào sinh dục (hay còn gọi là tinh nguyên bào, noãn nguyên bào) phân chia tạo thành các giao tử mang n NST. Đây cũng là hình thức phân bào có tơ, có hai lần phân bào liên tiếp. Xem thêm bài viết chuyên sâu về phân bào giãm nhiễm.

3. Trực phân (Amitosis)

Đây là hình thức phân bào diễn ra ở các tế bào đã biệt hóa cao ở động vật và thực vật (nội nhũ, tế bào rễ con, mô dự trữ, bao phấn, bạch cầu, gan, thận, tế bào sụn,..), các tế bào bệnh lí, các tế bào tác hại đang đi vào quá trình thoái hóa, các vi sinh vật.
Trong trực phân, nhân được phân đôi một cách đơn giản. Trạng thái NST thay đổi, không xuất hiện thoi vô sắc. Nhiều khi nhân phân thành hai nửa không đều nhau, hoặc phân thành nhiều mảnh, mọc chồi (trực phân bệnh lí hoặc bị tác hại). Tế bào chất có thể được phân đôi cùng với nhân hoặc không phân chia tạo thành tế bào hai nhân hoặc đa nhân (tế bào gan).
Trực phân có thể diễn ra theo một số cách, trong đó cách phổ  biến nhất là cách tạo co thắt ở giữa chia nhân thành hai phần gần bằng nhau, sau đó xảy ra phân chia tế bào chất.

Chưa có phản hồi "Khái quát về sự phân bào"

Đăng nhận xét

Bạn bè