Chuyển đến nội dung chính

TÌM KIẾM NHANH

Trắc nghiệm sinh học 11 - Tríc từ các đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 [Phần 4]

Phần 4 của chuyên đề trắc nghiệm sinh học 11 được tuyển tập từ các đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 của: Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, Hưng Yên và các trường THPT Chuyên ĐH Vinh (lần 2) Chuyên Vĩnh Phúc (4), Quốc Học Huế (2), ĐHSP Hà Nội (3). Mội dung từ câu 141 đến câu 187.

Xem thêm: Trắc nghiệm sinh học 11 phần 1, phần 2, phần 3

20. Chuyên ĐH Vinh – Lần 2

Câu 142: Ở thực vật, thoát hơi nước diễn ra qua:
A. khí khổng và lớp cutin.
B. rễ cây và lá cây.
C. lớp sáp và cutin.
D. lớp vỏ trên thân cây.
Câu 143: Động vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa?
A. Mực.
B. Châu chấu.
C. Trùng biến hình.
D. Giun đất.
Câu 144: Châu chấu trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua:
A.Phổi.
B. Da.
C. Mang.
D. Hệ thống ống khí.
Câu 145: Sự hấp thụ nước ở tế bào lông hút theo cơ chế:
A. Khuếch tán.
B. Thẩm thấu.
C. Vận chuyển chủ động.
D. Khuếch tán tăng cường.
Câu 146: Đặc điểm hệ tiêu hóa của thỏ và ngựa là:
A. Dạ dày đơn, manh tràng rất phát triển.
B. Dạ dày đơn, manh tràng kém phát triển.
C. Dạ dày đơn, ruột ngắn.
D. Răng nanh phát triển, răng hàm to.
Câu 147: Hô hấp ở thực vật không có vai trò nào sau đây?
A. Tạo H2O cung cấp cho quang hợp.
B. Tạo ATP cung cấp cho mọi hoạt động sống.
C. Tạo nhiệt năng để duy trì các hoạt động sống.
D. Tạo ra các hợp chất trung gian cho quá trình đồng hóa trong cơ thể.
Câu 148: Năng suất quang hợp của thực vật C3 thấp hơn thực vật C4 vì ở thực vật C3:
A. Chuyển hóa vật chất chậm.
B. Có cường độ hô hấp mạnh.
C. Không thể sống ở nơi có ánh sáng mạnh.
D. Có hiện tượng hô hấp sáng.
Câu 149: Khi nói về hệ tuần hoàn kín, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với tế bào.
II.Máu đi từ động mạch sang mao mạch và theo tĩnh mạch trở về tim
III.Máu chảy trong động mạch với áp lực trung bình hoặc cao.
IV.Tốc độ máu chảy trong mạch nhanh.
A. 2.
B. 4
C. 1
D. 3

21. Sở GD và ĐT Hà Tĩnh (Mã đề 002)

Câu 150: Trong dung dịch mạch rây có chứa 10 đến 20% hàm lượng chất nào sau đây?
A. Tinh bột.
B. Prôtêin.
C. Sacarôzơ.
D. ATP.
Câu 151: Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?
A. Thủy tức.
B. Tôm.
C. Thú.
D. Giun.
Câu 152: Cây hấp thụ canxi ở dạng nào sau đây?
A. CaCl2.
B. CaSO4.
C. Ca(OH)2.
D. Ca2+.
Câu 153: Động vật nào sau đây có tiêu hóa nội bào?
A. Châu chấu.
B. Giun đất.
C. Rắn.
D. Trùng giày.
Câu 154: Khi nói về tiêu hóa của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở người, tiêu hóa cơ học chỉ diễn ra ở miệng và dạ dày.
B. Tất cả các động vật có ống tiêu hóa đều có tiêu hóa nội bào.
C. Tiêu hóa cơ học có ở tất cả các loài động vật có cơ quan tiêu hóa.
D. Tất cả các động vật có túi tiêu hóa đều có tiêu hóa ngoại bào kết hợp tiêu hóa nội bào.
Câu 155: Khi nói về hệ tuần hoàn và cân bằng nội môi, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tăng nhịp tim sẽ làm tăng huyết áp.
II. Tâm nhĩ co sẽ đẩy máu vào động mạch.
III. Thường xuyên ăn thức ăn nhiều muối thì huyết áp giảm.
IV. Những loài có kích thước cơ thể càng bé thì có nhịp tim càng chậm.
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 156: Xét 5 loài thực vật: Mía, dứa, cao lương, xương rồng, rau dền. Khi nói về quang hợp của các loài thực vật này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 3 loài cố định CO2 theo chu trình C4.
II. Có 1 loài thích nghi với điều kiện khí hậu ôn đới.
III. Vào ban đêm, có 2 loài xảy ra cố định CO2 theo chu trình C4.
IV. Có 3 loài có phương thức quang hợp thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới.
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

22. Sở GD và ĐT Hưng Yên

Câu 157: Nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là thành phần của diệp lục, nếu thiếu nó lá sẽ có màu vàng?
A. Magie.
B. Kali.
C. Clo.
D. Sắt.
Câu 158 : Rễ cây trên cạn hấp thu nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào ?
A. Miền lông hút.
B. Đỉnh sinh trưởng.
C. Miền sinh trưởng.
D. Rễ chính.
Câu 159: Ở hệ tuần hoàn hở, máu chảy trong động mạch có đặc điểm như thế nào?
A. Áp lực máu cao, tốc độ máu chảy chậm.
B. Áp lực máu thấp, tốc độ máu chảy chậm.
C. Áp lực máu thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
D. Áp lực máu cao, tốc độ máu chảy nhanh.
Câu 160: Sự phối hợp của các loại hoocmôn nào có tác dụng là cho niêm mạc dạ con dày, phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con?
A. Progesteron và Ơtrogen.
B. Progesteron và FSH.
C. HCG và Progesteron.
D. LH và Ơstrogen.
Câu 161: Côn trung hô hấp
A. Bằng mang.
B. Qua bề mặt cơ thể.
C. Bằng hệ thống ống khí.
D. Bằng phổi.
Câu 162: Các sắc tố quang hợp hấp thu năng lượng ánh sáng và truyền cho nhau theo sơ đồ nào sau đây:
A. Diệp lục b. carotenoit, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản ứng.
B. Diệp lục a, diệp lục b, carotenoit, diệp lục a ở trung tâm phản ứng.
C. Carotenoit, diệp lục b, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản ứng.
D. Carotenoit, diệp lục a, diệp lục b, diệp lục a ở trung tâm phản ứng.
Câu 163: Trật tự các giai đoạn trong chu trình Canvin là:
A. Khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulozo 1-5diphotphat) → cố định CO2.
B. Cố định CO2 → tái sinh RiDP (ribulozo 1-5diphotphat) → Khử APG thành AlPG.
C. Khử APG thành AlPG → cố định CO2 → tái sinh RiDP (ribulozo 1-5diphotphat).
D. Cố định CO2 → Khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulozo 1-5diphotphat).

23. THPT Chuyên Quốc Học Huế (lần 2)

Câu 164: Cho các phát biểu sau đây:
(1) Quá trình khử NO3- thực hiện nhờ enzym nitrogenaza.
(2) Dung dịch trong mạch gỗ chủ yếu là các axit amin.
(3) Vi khuẩn trong đất không có lợi cho thực vật là vi khuẩn phản nitrathóa.
(4) Nơi cuối cùng nước và các chất khoáng hòa tan phải đi qua trước khi vào hệ thống mạch dẫn của rễ là tế bào nội bì.
Số phát biểu đúng là
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 165: Cho các phát biểu sau đây:
(1) Khi tâm nhĩ phải co bóp nó đẩy máu vào tâm thấtphải.
(2) Diễn biến của hệ tuần hoàn nhỏ diễn ra theo thứ tự: tim → động mạch phổi giàu CO2 → mao mạch phổi → tĩnh mạch phổi giàu O2 →tim.
(3) Sự tăng dần huyết áp trong hệ mạch là do sự ma sát của máu với thành mạch và giữa các phân tử máu với nhau khi vậnchuyển.
(4) Ở lưỡng cư và bò sát trừ (cá sấu) có sự pha máu vì tim chỉ có 2 ngăn.
Số phát biểu đúnglà
A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 166: Khi bón phân vào đất quá nhiều, cây thường bị héo là do
A. nước trong cây thẩm thấu rangoài
B. lá cây thoát nước mạnh để tạo lực hútnước
C. nồng độ dung dịch đất quá cao nên cây không hút đượcnước
D. nồng độ muối khoáng trong cây tăng lên bất thường hạn chế thoát hơinước
Câu 167: Khi nói về sự trao đổi khí ở cá xương, phát biểu nào sau đây sai?
A. Dòng nước chảy một chiều và gần như liên tục từ miệng quamang.
B. Dòng máu chảy trong mao mạch song song và cùng chiều với dòng nước chảy ngoài maomạch.
C. Mang gồm nhiều cung mang, mỗi cung mang gồm nhiều phiếnmang.
D. Dưới phiến mang có nhiều mao mạch dày đặc, máu có sắc tố hôhấp.
Câu 168: Cho biết độ dài của ruột của một số động vật ở giai đoạn trưởng thành như sau:
Trâu, bò:55-60m; Heo: 22m; Chó: 7m; Cừu: 32m.
Kết luận nào sau đây không đúng về mối liên quan giữa thức ăn với độ dài ruột của các loài trên?
A. Thức ăn nghèo chất dinh dưỡng, khó tiêu hóa thì ruột dài để giúp cho quá trình tiêu hóa và hấp
thu được triệtđể.
B. Heo là động vật ăn tạp nên ruột có độ dài trungbình.
C. Động vật nhai lại có ruột dài nhất, động vật ăn thịt có ruột ngắnnhất.
D. Chó có kích thước cơ thể nhỏ nhất nên chiều dài ruột của nó ngắnnhất.
Câu 169: Cho sơ đồ về mối quan hệ giữa quang hợp của thực vật C3, C4 với cường độ ánh sáng (hình trái) và với nhiệt độ (hình phải).

Hãy cho biết kết luận nào sau đây sau về đường cong của nhóm thực vật là đúng?
A. Thực vật C3 có đườngII, IV
B. Thực vật C4 có đường I, IV
C. Thực vật C4 có đườngII,III
D. Thực vật C3 có đường I,III
24. Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội (lần 3)
Câu 170: Loại enzyme nào dưới đây có khả năng cố định nitơ phân tử thành NH4+?
A. Rhizobium
B. Rubisco
C. Nitrogenase
D. Nitrate reductase
Câu 171: Nhóm động vật nào dưới đây có phổi được cấu tạo từ các ống khí với các mao mạch bao quanh?
A. Thú
B. Cá
C. Chim
D. Lưỡng cư
Câu 172: Ở người, trong quá trình hít vào, con đường đi nào của khí chỉ ra dưới đây là phù hợp?
A. Mũi → thanh quản → khí quản → tiểu phế quản → phế quản → phế nang.
B. Mũi → khí quản → phế quản → tiểu phế quản → phế nang.
C. Mũi → hầu → thực quản → nắp thanh quản → thanh quản → khí quản → tiểu phế quản → phế quản.
D. Mũi → Khí quản → thanh quản → phế quản → phế nang → tiểu phế quản.
Câu 173: Ở thực vật C3, quá trình quang hợp cung cấp chất hữu cơ chủ yếu cho cây được thực hiện ở nhóm tế bào nào dưới đây?
A. Tế bào mô giậu
B. Tế bào mô xốp
C. Tế bào lỗ khí
D. Tế bào biểu bì
Câu 174: Để tìm hiểu về quá trình quang hợp ở thực vật, một học sinh đưa một cây vào chuông thủy tinh có nồng độ CO2 ổn định và tiến hành điều chỉnh cường độ chiếu sáng. Sau một thời gian làm thí nghiệm, đo các thông số, học sinh viết vào nhật kí thí nghiệm các nội dung sau:
I. Ở điểm bù ánh sáng, không có sự tích lũy chất hữu cơ.
II. Tính từ điểm bù ánh sáng, cường độ chiếu sáng tăng dần thì lượng chất hữu cơ tích lũy trong lá tăng.
III. Thay đổi cường độ chiếu sáng có ảnh hưởng đến lượng chất hữu cơ tích lũy trong lá.
IV. Trong mọi trường hợp, tăng cường độ chiếu sáng sẽ dẫn đến tăng năng suất quang hợp.
Số ghi chú chính xác là:
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 175: Hoạt động của nhóm sinh vật nào dưới đây có thể chuyển nitrate (NO3-) thành amôn (NH4+) để phục vụ cho quá trình tổng hợp axit amin?
A. Vi khuẩn cố định đạm
B. Thực vật tự dưỡng
C. Vi khuẩn phản nitrat hóa
D. Động vật đơn bào
Câu 176: Khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào dưới đây chính xác?
A. Nước là nguồn cung cấp electron cho quá trình quang hợp xảy ra, khi tách electron từ nước, oxy được giải phóng.
B. Trong giai đoạn cố định CO2 của chu trình Calvin - Benson, rubisco được chuyển hóa thành APG.
C. Trong chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp, nước là chất cho electron và oxy là chất nhận electron cuối cùng.
D. Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH và O2, các phân tử này đều tham gia vào chuỗi các phản ứng tối trong chất nền lục lạp.
Câu 177: Khi nói về quá trình hô hấp của các loài động vật, trong số các phát biểu sau đây:
I. Tốc độ khuếch tán khí qua bề mặt trao đổi khí tỉ lệ thuận với độ dày của bề mặt trao đổi.
II. Ở côn trùng, khí oxy từ ống khí được vận chuyển nhờ các phân tử hemoglobin trong máu.
III. Hiệu suất quá trình trao đổi khí ở lưỡng cư, bò sát, thú thấp hơn so với ở chim.
IV. Ở người, chưa đến 50% lượng khí oxy đi vào phế nang được hấp thu vào máu.
Số phát biểu chính xác là:
A. 2
B. 4
C. 1
D. 3

25. THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Lần 4

Câu 178: Ở thực vật, do thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau nên lá của những loài thuộc nhóm cây ưa bóng có đặc điểm về hình thái là:
A. phiến lá mỏng, lá có màu xanh đậm.
B. phiến lá dày, lá có màu xanh nhạt.
C. phiến lá dày, lá có màu xanh đậm.
D. phiến lá mỏng, lá có màu xanh nhạt.
Câu 179: Hoocmôn nào sau đây là nhóm hoocmôn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của côn trùng?
A. Tiroxin và glucagon.
B. Edixon và juvenlin.
C. Edixon và glucagon.
D. Juvenin và tiroxin.
Câu 180: Ở cơ thể đực, hoocmon FSH có tác dụng
A. Kích thích tế bào kẽ sản xuất testosteron.
B. Kích thích tuyến yên tiết LH.
C. Ức chế sản xuất hoocmon testosteron.
D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.
Câu 181: Cho các loài động vật thuộc các lớp: Côn trùng, lưỡng cư, cá, chim, giáp xác. Cho các phát biểu sau:
(1) Lưỡng cư chỉ hô hấp bằng da.
(2) Loài hô hấp được như ống khí hoặc khí quản thuộc lớp cá.
(3) Các loài thuộc lớp bò sát, chim, thú hô hấp bằng phổi.
(4) Các loài thuộc lớp côn trùng, giáp xác cá hô hấp bằng mang.
Số phát biểu có nội dung đúng là:
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 182: Hô hấp tế bào không có vai trò nào sau đây?
(1) Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động cơ thể.
(2) Cung cấp oxi cho cơ thể và thải CO2 ra môi trường ngoài.
(3) Mang oxi từ cơ quan hô hấp đến cho tế bào và mang CO2 từ tế bào về cơ quan hô hấp.
(4) Cung cấp các sản phẩm trung gian cho quá trình đồng hóa các chất. Số phương án đúng là:
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 183: Trên một cây, cơ quan nào có thế nước cao nhất?
A. Các mạnh gỗ ở thân.
B. Lá cây.
C. Các lông hút ở rễ.
D. Cành cây.
Câu 184: Hệ đệm bicacbonat có vai trò điều chỉnh
A. độ pH của máu.
B. nhiệt độ của cơ thể.
C. áp suất thẩm thấu của máu
D. lượng đường glucose trong máu.
Câu 185: Phát biểu đúng về vai trò của ánh sáng với sinh vật là:
A. Tia hồng ngoại tham gia vào sự chuyển hóa vitamin ở động vật.
B. Điều kiện chiếu sáng không ảnh hưởng đến hình thái thực vật.
C. Ánh sáng nhìn thấy tham gia vào quá trình quang hợp của thực vật.
D. Tia tử ngoại chủ yếu tạo nhiệt sưởi ấm sinh vật.
Câu 186: Xét các kết luận sau đây:
(1) Ở giai đoạn khử cực của điện thế hoạt động, ion Na+ đi từ ngoài màng vào trong tế bào theo cơ chế khuếch tán.
(2) Ở giai đoạn đảo cực của điện thế hoạt động, ion Na+ đi từ ngoài màng vào trong tế bào theo cơ chế vận chuyển chủ động.
(3) Ở giai đoạn tái phân cực, ion Na+ đi từ trong tế bào qua màng ra ngoài theo cơ thé vận chuyển chủ động.
(4) Khi đi qua xinap hóa học, xung thần kinh được truyền theo một chiều từ màng trước đến màng sau xinap theo cơ chế hóa học.
Trong các kết luận trên, có bao nhiêu kết luận đúng?
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 187: Quá trình nào sau đây là sinh trưởng của thực vật
A. Cơ thể thực vật tạo hạt.
B. Cơ thể thực vật tăng kích thước, khối lượng.
C. Cơ thể thực vật ra hoa.
D. Cơ thể thực vật rụng lá, rụng hoa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Số lượng tế bào con, số NST cần cung cấp, số thoi vô sắc xuất hiện (hoặc bị phá hủy) qua nguyên phân

Để làm tốt bài tập sinh học dạng này các bạn cần xem lý thuyết về nguyên phân trước. Ngoài ra có thể xem thêm dạng bài tập về tính số NST, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân . Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập tiếp theo: dạng bài tập về tính số lượng tế bào con, số NST cần cung cấp, số thoi vô sắc xuất hiện (bị phá huỷ) qua nguyên phân. Trước tiên các bạn cần hiểu và nhớ một số công thức sau Số tế bào sinh ra qua nguyên phân: + Một tế bào qua k lần nguyên phân sẽ hình thành $2^k$ tế bào con. + a tế bào đều nguyên phân k lần, số tế bào con được tạo thành là: $a.2^k$ tế  bào. Số NST đơn môi trường cần cung cấp: + Một tế bào lưỡng bội (2n NST) qua k lần nguyên phân, số NST đơn môi trường nội bào cần cung cấp: $2^k.2n-2n =  (2^k-1)2n$. + Vậy, a tế bào có 2n NST đều nguyên phân k lần, môi trường cần cung cấp số NST là: $a.(2^k-1)2n$. Số thoi vô sắc xuất hiện, bị phá hủy: + Thoi vô sắc xuất hiện ở kì trước, bị phân hủy hoàn toàn vào kì cuối. Vậy có ba

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g

Cách viết giao tử cho thể tứ bội (4n) có kiểu gen AAaa

Sinh vật bình thường có bộ NST 2n, khi giảm phân sẽ cho giao tử bình thường n. Tuy nhiên trong thể đột biến như thể ba nhiễm, thể tứ bội thì giảm phân cho ra những loại giao tử như thế nào. Ở bài này sẽ hướng dẫn các em cách viết và các định tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra trong quá trình giảm phân của thể tứ bội (4n). Ví dụ:  thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân bình thường sẽ tạo ra những loại giao tử nào và tỉ lệ bằng bao nhiêu? Để viết giao tử cho thể tứ bội các em sơ đồ hình chữ nhật như bên dưới. Ở mỗi góc của hình chữ nhật ta viết mỗi alen. Ví dụ ở trên cơ thể có kiểu gen AAaa nên ta viết 2 góc có alen A và 2 góc có alen a. Sau đó ta sẽ nối các cạnh và 2 đường chéo để được số loại và tỉ lệ giao tử như sau: Số giao tử AA = 1 Số giaotử aa = 1 Số giao tử Aa = 4 Vậy cơ thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân sẽ cho ra 3 loại giao tử lưỡng bội là AA, aa và Aa với tỉ lệ: 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa. Tất nhiên là ta chỉ xét một gen nào đó trong thể tứ bội và dạng này đề cũ

10 lỗi thường mắc trong kỹ năng và thói quen học tập

Cách thức học tập ở mỗi cấp khác nhau chính là một thách thức đối với các bạn. Sau đây, tôi xin tổng kết những lỗi thông thường về kỹ năng và thói quen bạn thường mắc phải trong học tập và đưa ra những lời khuyên giúp bạn tránh lỗi đó. Về giải pháp các bạn cần xem loạt bài trong mục kỹ năng học tập. 1. Dễ phân tán Đây là lỗi thường xảy ra với các bạn học sinh, và đa phần không tránh được. Nguyên nhân chính là do phong cách tiếp thu và cách học bài của các bạn. Theo điều tra ở  Mỹ  cho thấy có khoảng 63% người học tiếp thu bằng hình ảnh; nếu nghe giảng bằng ngôn ngữ  họ sẽ cảm thấy khó tiếp thu và chỉ sau 20 phút tập trung, não trái sẽ chùng xuống. Và điều gì xảy ra tại não phải? Phong cách tiếp thu nổi trội đã bắt đầu hoạt động. Đó là những cuốn phim liên tục xuất hiện ở não phải khiến bạn chìm đắm trong những tưởng tượng, suy nghĩ miên man. Để khắc phục nhược điểm này bạn cần rèn luyện khả năng tập trung trong quá trình học cho bản thân. 2. Kỹ năng ghi chép không tốt Có nhiều học si

Phương pháp giải bài tập sinh học: Tìm xác suất xuất hiện số alen trội, lặn ở đời con

Tìm xác suất xuất hiện số alen trội, lặn ở thế hệ con trong phép lai thuộc quy luật di truyền phân li độc lập là dạng bài tập sinh học khó . Nếu chúng ta dùng phương pháp chia riêng từng cặp gen để tính sau đó gộp lại thì  tốn khá nhiều thời gian mà dễ nhầm lẫn. Vì vậy hôm tôi cố gắng tìm công thức chung áp dụng cho mọi trường hợp của đề bài một cách nhanh chóng.  Ở dưới tôi đã đưa ra công thức chung (sẽ chứng minh công thức trong một chuyên đề khác để các bạn cần tìm hiểu chuyên sâu) có kèm theo 2 ví dụ điển hình. Sau khi hiểu công thức các bạn vận dụng để làm 5 bài tập vận dụng có đáp án kèm theo. Các bạn cần trao đổi thêm vui lòng phản hồi (comment) ở cuối bài viết. Toán xác suất trong di truyền học phân tử A. Phương pháp chung: Ở phép lai mà tổng số cặp gen dị hợp của bố và mẹ là n , thì ở đời con loại cá thể có k  alen trội chiếm tỉ lệ $\frac{C_{n}^{k-m}}{2^n}$. Trong đó m là số cặp gen đồng hợp trội ở cả bố và mẹ. Ví dụ 1: Ở phép lai AaBbdd x AabbDd, loại cá th

Số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình khi có hoán vị gen

Bài tập về các quy luật di truyền là dạng bài tập tương đối khó nhưng lại có số câu trong đề thi khá nhiều, vì vậy chúng ta cần phải luyện thật nhiều dạng bài tập này để biết cách giải và tìm cho mình cách giải nhanh nhất phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn giải một bài tập về cách tính số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ một loại kiểu hình nào đó một cách nhanh chóng trong trường hợp phép lai hai cặp tính trạng có xảy ra hoán vị gen . Ví dụ: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai $\frac{AB}{ab}\times \frac{Ab}{aB}$, biết tần số hoán vị gen giữa hai gen A và B là 40% và diễn biến trong giảm phân tạo giao tử là như nhau ở hai giới. Tính số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình ở đời con? Hướng dẫn giải: Số kiểu gen ở đời con Bài này chúng ta có thể viết sơ đồ lai rồi ngồi điếm số kiểu gen trong trường hợp 2 gen cùng nằm trên một NST và có xảy ra hoán vị gen. Tu

Cơ chế điều hòa sinh trứng

Các hocmon tham gia điều hòa sinh trứng cũng giống như điều hòa sinh tinh , có những hoocmon giống nhau bên cạnh đó cũng có những hoocmon khác, cụ thể các hoocmon tham gia vào cơ chế điều hoa sinh trứng gồm: GnRH FSH LH Ơstrôgen Prôgestêrôn Cơ chế điều hòa sinh trứng: Dưới tác dụng của môi trường, vùng dưới đồi tiết ra hoomon GnRH, GnRH kích thích lên tuyên yên, làm tiết yên tiết ra 2 loại hoocmon là FSH và LH.  Cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích phát triển nang trứng LH kích thích nang trứng chín, rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng. Thể vàng tiết ra hocmon progestrogen và estrogen. Hai hocmon này kích thích niêm mạc dạ con phát triển, dày lên chuẩn bị cho hợp tử làm tổ, đồng thời ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH Một số câu hỏi về cơ chế điều hòa sinh trứng Phụ nữ uống thuốc tránh thai (chứa progestrogen hoặc progestrogen + estrogen) có thể tránh được mang thai, tại sao?   Khi uống thuốc tránh thai hằng ng

Tính tổng số nuclêôtit trong ADN hay Gen

ADN là một đại phân tử sinh học được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân các đơn phân là nucleotit. Trong tự nhiên thì phân tử ADN có nhiều dạng cấu trúc nhưng dạng phổ biến nhất là cấu trúc ADN theo dạng B ; Trong chương trình sinh học phổ thông thi chúng ta cũng chủ yếu bàn đến cấu trúc dạng B của ADN mà thôi. Nếu bạn chưa biết cấu trúc ADN dạng B như thế nào thì hãy xem trước bài viết cấu trúc dạng B của phân tử ADN ; Còn ở đây chúng ta chủ yếu bàn đến cách vận dụng lý thuyết về ADN vào giải những bài tập cụ thể liên quan đến cấu trúc ADN dạng B. Trước hết chúng ta bắt đầu với dạng bài tập đơn gian nhất trong series bài vết giải bài tập ADN cơ bản , và đây là bài đầu tiên sẽ hướng dẫn cách tính số nuclêôtit trong phân tử ADN (hay gen) khi biết một trong các đại lượng như: chiều dài ADN, khối lượng ADN, số liên kết hóa trị, số vòng xoắn. Sau đây chúng ta sẽ xem ví dụ về tính số nuclêôtit của ADN (có thể là phân tử ADN hoàn chỉnh hay chỉ là một đoạn ADN) cho từng trường hợp cụ thể:

Cách viết giao tử thể tam nhiễm (thể ba)

Thể tam nhiễm hay còn gọi là thể ba nhiễm có bộ NST dạng (2n+1). Khi giảm phân tạo giao tử, NST đang xét có 3 chiếc sẽ hình thành dạng giao tử gồm 2 chiếc (n+1) và 1 chiếc (n) cụ thể, mời các em xem qua tỉ lệ giao tử của thể ba nhiễm sau: AAA giảm phân cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ là 1/2AA : 1/2A . AAa   giảm phân cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ là 1/6AA : 2/6Aa :  2/6A : 1/6a Aaa   giảm phân cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ là 2/6Aa :  1/6 aa : 1/6A : 2/6a aaa   giảm phân cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ là 1/2aa : 1/2a .   Làm thế nào để có được các tỉ lệ giao tử như trên? Các em nếu chưa quen thì sử dụng hình tam giác để xác định loại giao tử cũng như tỉ lệ giao tử của thể ba nhiễm như sau: Ví dụ để viết tỉ lệ các loại giao tử của thể ba có kiểu gen AAa ta kẻ tam giác đều và mỗi đỉnh (góc) tam giác là 1 alen như sau: Với mỗi góc là một giao tử bình thường (n) và mỗi cạnh là một giao tử (n+1). Vậy cơ thể có kiểu gen AAa giảm phân cho ra các loại: T