Chuyển đến nội dung chính

Trắc nghiệm: Tiêu hóa ở động vật (phần 2)

  30 câu Trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật (phần 1) Câu 31: Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là A. dạ dày, ruột non, ruột già B. thực quản, dạ dày, ruột non. C. miệng, thực quản, dạ dày. D. miệng, dạ dày, ruột non. Câu 32: Dạ dày đơn có ở A. thú ăn thịt, thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. C. thú ăn thịt và thú ăn tạp. B. tất cả các loài thú ăn cỏ. D. thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. Câu 33: Protein được phân hủy trong dạ dày thành polypeptide. Biểu đồ dưới đây mô tả nồng độ của protein và polypeptide trong dạ dày qua 90 phút. Tỷ số giữa nồng độ protein và nồng độ polypeptit trong dạ dày sau 30 phút bằng bao nhiêu? A. 3: 5 B. 5: 3 C. 13: 7 D. 7:13 Câu 34: Ở động vật chưa có hệ tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào? A. Tiêu hóa ngoại bào. B. Tiêu hoá nội bào. C. Tiêu hóa ngoại bào sau đó là tiêu hoá nội bào. D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào   Câu 35: Quá trình tiêu hoá thức ăn

Bài tập mẫu về lai một cặp tính trạng

Một số bài tập tự luận về phép lai một cặp tính trạng để các em học sinh làm quen với toán sinh học phần quy luật di truyền trước khi làm bài tập lai hai hay nhiều tính cũng như làm bài tập trắc nghiệm về quy luật phân li.

1. Ở ngô, tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp. Hãy xác định:
a. Kiểu gen và kiểu hình của cây bố mẹ phải như thế nào để $F_1$ có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 cao : 1 thấp?
b. Kiểu gen và kiểu hình của cây bố mẹ phải như thế nào để $F_1$ có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 cao : 1 thấp?
c. Kiểu gen và kiểu hình của cây bố mẹ phải như thế nào để $F_1$ có kiểu hình toàn thân cao?

2. Ở người, tính trạng nhóm máu được quy định bởi một gen có 3 alen là $I^A$, $I^B$, $I^O$. Sự tổ hợp 
của từng nhóm hai alen với nhau tạo nên trong quần thể người các kiểu hình tương ứng với các kiểu gen như sau:
- Nhóm máu A có kiểu gen: $I^AI^A$, $I^AI^O$.
- Nhóm máu B có kiểu gen: $I^BI^B$, $I^BI^O$.
- Nhóm máu AB có kiểu gen: $I^AI^B$.
- Nhóm máu O có kiểu gen: $I^OI^O$.
a. Vì sao có 6 kiểu gen nhưng chỉ có 4 kiểu hình?
b. Những nhóm máu nào có thể xuất hiện ở thế hệ con thuộc gia đình sau đây: mẹ nhóm máu B, bố nhóm máu AB?
c. Để các con có đủ nhóm máu A, B, AB và O thì kiểu gen của bố mẹ về nhóm máu phải như thế nào?

3. Khi khảo sát tính trạng hình dạng quả, do một gen quy định. Người ta đem lai cây quả tròn với cây quả bầu. Thu được F1 đồng loạt quả tròn.
a. Từ kết quả trên ta kết luận được điều gì? Cho biết kết quả F2?
b. Dựa vào kết quả kiểu hình đời F2 ta có thể biết chắc chắn kiểu gen của chúng hay không? Vì sao? Hãy nêu phương pháp xác định kiểu gen của chúng?

4. Đem lai F1 có kiểu gen giống nhau với ba cây I, II, III có kiểu gen khác nhau, thu được kết quả như sau:
a. Phép lai 1: F1 x cây I → F2-1: 298 cây chín sớm : 103 cây chín muộn.
b. Phép lai 2: F1 x Cây II → F2-2: 321 cây chín sớm.
c. Phép lai 3: F1 x Cây III → F2-3: 203 cây chín sớm : 199 cây chín muộn.

5. Khi xét sự di truyền tính trạng tầm vóc cao, thấp do một gen trên NST thường quy định. Người ta thấy rằng trong một gia đình, ông nội, ông ngoại và cặp bố mẹ đều có tầm vóc thấp, trong lúc bà nội, bà ngoại và anh của người bố, điều có tầm vóc cao, Hai đứa con của cặp bố mẹ trên gồm một con trai có tầm vóc cao, một con gái tầm vóc thấp.
a. Lập sơ đồ phả hệ về sự di truyền tính trạng tầm vóc trong gia đình trên?
b. Xác định kiểu gen của những người trong gia đình về tính trạng này?
c. Xác đinh xác suất để cặp bố mẹ nói trên sinh được:
  • Một con tầm vóc thấp.
  • Một con tầm vóc cao.
  • Hai con tầm vóc thấp.
  • Hai con tầm vóc cao.
  • Một  con trai tầm vóc thấp.
  • Hai con gái tầm vóc cao.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã phản hồi, chúc quý độc giả sức khỏe và thành đạt!

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g