Chuyển đến nội dung chính

Trắc nghiệm: Tiêu hóa ở động vật (phần 2)

  30 câu Trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật (phần 1) Câu 31: Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là A. dạ dày, ruột non, ruột già B. thực quản, dạ dày, ruột non. C. miệng, thực quản, dạ dày. D. miệng, dạ dày, ruột non. Câu 32: Dạ dày đơn có ở A. thú ăn thịt, thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. C. thú ăn thịt và thú ăn tạp. B. tất cả các loài thú ăn cỏ. D. thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. Câu 33: Protein được phân hủy trong dạ dày thành polypeptide. Biểu đồ dưới đây mô tả nồng độ của protein và polypeptide trong dạ dày qua 90 phút. Tỷ số giữa nồng độ protein và nồng độ polypeptit trong dạ dày sau 30 phút bằng bao nhiêu? A. 3: 5 B. 5: 3 C. 13: 7 D. 7:13 Câu 34: Ở động vật chưa có hệ tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào? A. Tiêu hóa ngoại bào. B. Tiêu hoá nội bào. C. Tiêu hóa ngoại bào sau đó là tiêu hoá nội bào. D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào   Câu 35: Quá trình tiêu hoá thức ăn

Một số bổ sung cho các quy luật của Menđen

Các công trình về sự phát hiện các quy luật di truyền của Menđen trên đậu Hà Lan được công bố năm 1866; tuy nhiên người đương thời đã không hiểu được những giá trị mà Menđen đóng góp đã khiến ông bỏ dở công trình nghiên cứu.
Sau này nhiều phát hiện mới đã góp phần cũng cố và bổ sung cho các quy luật di truyền của Menđen:
 • Trường hợp di truyền ở các tính trạng trội lặn không hoàn toàn hoặc tính trạng đồng trội.
 • Trường hợp nhiều gen không alen tác động qua lại để hình thành một tính trạng (gọi tắc là tương tác gen). Những tính trạng do nhiều gen không alen quy định được gọi là tính trạng đa gen.
 • Trường hợp một gen tác động lên sự hình thành nhiều tính trạng.

1. Lai một tính trạng với tính trội không hoàn toàn

a. Thí nghiệm trên loài bông phấn (Mirabilis jalapa)

Pt/c: Bông phấn đỏ x Bông phấn trắng $\to$ $F_1$ 100% hoa hồng.
Cho các cây $F_1$ tự thụ phấn $\to F_2$: 1 Hoa đỏ : 1 hoa hồng : 1 Hoa trắng.

b. Nhận xét

Phân tích kết quả phân tính ở $F_2$ cho thấy các quy luật phân li của Menđen vẫn được nghiệm đúng.
 • Tính trạng trội là trội không hoàn toàn thì $F_1$ sẽ mang kiểu hình trung gian giữa bố và mẹ.
 • Số kiểu gen và số kiểu hình ở $F_2$ bằng nhau (3KG = 3 KH); tỉ lệ phân li KG và tỉ lệ phân li KH giống nhau (1:2:1).

2. Một trính trạng với tính trạng đồng trội

Ví dụ: Nhóm máu ABO ở người được quy định bởi 1 gen gồm 3 alen: $I^A, I^B và I^O$, trong đó $I^A$ và $I^B$ là hai alen đồng trội và trội hơn alen $I^O$ đã hình thành 4 kiểu hình là nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O.
 • Kiểu hình nhóm máu A có kiểu gen: $I^AI^A$ và $I^AI^O$.
 • Kiểu hình nhóm máu B có kiểu gen: $I^BI^B$ và $I^BI^O$.
 • Kiểu hình nhóm máu AB có kiểu gen: $I^AI^B$.
 • Kiểu hình nhóm máu O có kiểu gen: $I^OI^O$.
Tính trạng nhóm máu ABO được gọi là nhóm máu đa alen (là tính trạng được quy định bởi một gen gồm nhiều hơn 2 alen).

3. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Nhận xét

 1. chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O sinh ra con nhóm máu O,đây là hiện tượng gì? biết vợ chung thủy với chồng.
  Kính gửi thầy giúp

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã phản hồi, chúc quý độc giả sức khỏe và thành đạt!

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g