Chuyển đến nội dung chính

TÌM KIẾM NHANH

Đề thi chọn HSG môn Sinh học 12 - Bình Định

Ngày 22/10/2019 Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 12 cấp tỉnh năm học 2019-2020. Nội dung đề thi HSG môn Sinh học gồm 10 câu với thời gian làm bài 180 phút. Nội dung đề bên dưới để các bạn tham khảo.

Câu 1: (2,0 điểm)
a) Trình bày và giải thích sự bắt màu của vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm khi thực hiện phương pháp nhuộm Gram.
b) pH ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng của vi sinh vật?
c) Vi khuẩn Helicobacter thuộc nhóm vi khuẩn trung tính, còn pH trong dạ dày rất thấp. Do đâu vi khuẩn Helicobacter có thể sống được trong dạ dày và gây tác hại cho người?
Câu 2: (2,5 điểm)
a) Nêu vai trò của intron và exon trong gen phân mảnh.
b) Trong giải mã di truyền, người ta sử dụng một loại phân tử mARN được tổng hợp với thành phần gồm 75%U và 25%G để tổng hợp protein trong ống nghiệm. Kết quả phân tích và tính toán thành phân axit amin của các polypeptit sản phẩm cho thấy có 6 aa là: Tryptophan, Glycine, Cysteine, Leucine, Valine và phenynalanine với tần số tương ứng là 0,11 : 0,15 : 0,33 : 0,33 : 0,44 1,00. Không sử dụng Bảng mã di truyền, em hãy trình bày phương pháp xác định mã (codon) cho aa nói trên. Biết rằng các codon cùng xác định một aa thường có 2 nucleotit đầu giống nhau và Cysteine được mã hóa bởi UGU.
Câu 3: (2,0 điểm)
a) Một học sinh cho rằng "Trao đổi chất là nguồn sinh nhiệt chủ yếu cho mọi cơ thể động vật". Theo em ý kiến của học sinh trên đúng hay sai? Vì sao?
a) Chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật thể hiện như thế nào?
c) Người ta tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tác dụng của 2 loại thuốc A và B đến quá trình truyền tin qua Xinap thần kinh - cơ xương ở chuột. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Sử dụng thuốc A thì gây ức chế hoạt động của enzim axêtincôlinesteraza, sử dụng thuốc B thì gây đóng kênh canxi ở xinap. Hãy cho biết các thuốc này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của xơ xương? Giải thích?
Câu 4 (2,5 điểm)
a) So sánh sự khác nhau về số phân tử ATP cần thiết cho việc hình thành 1 phân tử glucozo và hiệu suất quang hợp giữa hai nhóm thực vật C3 và thực vật C4.
b) Cơ sở nào cho rằng, ánh sáng đỏ có hiệu quả quang hợp hơn ánh sáng xanh tím.
c) Chuẩn bị ba bình thủy tinh A, B, C có nút kín. Chọn hai cành cây tươi (cùng loài) có diện tích lá như nhau (giả sử thể tích cành lá không đáng kể). Cho vào mỗi bình B và C một cành. Bình A và B đem chiếu sáng, bình C che tối trong 1 giờ. Sau đó lấy cành cây ra và cho vào mỗi bình một lượng Ba(OH)2 như nhau, lắc đều sao cho CO2 trong bình được hấp thu hết. Tiếp theo trung hòa Ba(OH)2 dư bằng HCl (mỗi bình chuẩn bị một lượng HCl như nhau). Lượng HCl còn lại sau khi chuẩn độ ở mỗi bình là: 21; 18; 16 ml.
- Nếu nguyên tắc của phương pháp xác định hàm lượng CO2 trong mỗi bình.
- Sắp xếp các bình A, B, C tương ứng với số liệu thu được và giải thích vì sao có kết qua như vậy?
Câu 5: (2,0 điểm)
a) Nêu vai trò của liên kết hyđrô trong các phân tử: Xenlulozo, ADN và protein.
b) Tế bào sống có những đặc tính gì để thích nghi với điều kiện áp suất thẩm thấu tăng trong tế bào?
c) Không bào của tế bào lông hút ở thực vật chịu hạn và thực vật chịu ẩm khác nhau rõ nhất ở điểm nào? Giải thích?
Câu 6: (1,5 điểm)

a) Quy trình nhân giống vô tính từ mô lá ở một loài thực vật gồm các giai đoạn cơ bản nào?
b) Để việc nhân giống vô tính này đạt hiệu quả cao, cần bổ sung vào môi trường nuôi cấy những nhóm chất điều hòa sinh trưởng chính nào, vào giai đoạn nào? Giải thích.
Trang 1- đề thi chọn HSG sinh 12 - Bình Định năm học 2019-2020
Câu 7: (1,5 điểm)
a) Một nhà khoa học đã tạo ra một loại thuốc nhằm ức chế một enzym "X". Tuy nhiên khi thử nghiệm trên chuột ông ta lại thấy thuốc có nhiều tác động phụ không mong muốn vì nó ứng chế cả một số enzym khác.
- Giải thích cơ chế của thuốc gây nên tác động không mong muốn trên.
- Đề xuất một loại thuốc vẫn ức chế được enzym "X" nhưng không gây tác động phụ mong muốn. Giải thích.
b) Một người khỏe mạnh, ở trạng thái bình thường trung bình thể tích máu trong tim vào cuối kì tâm trương là 115ml, vào cuối kì tâm thu là 40ml; nhịp tim 67 lần/phút.
- Lượng máu tim bơm vào động mạch trong một phút ở người này là bao nhiêu?
- Khi ở trạng thái lao động nặng nhọc, lượng máu tim bơm vào động mạch trong một phút tăng thêm 70% so với lượng máu bơm ra lúc bình thường. Vậy lúc này, nhịp tim là bao nhiêu lần/phút? Thời gian của một chu kì tim là bao nhiêu? Cho rằng thể tích tâm thu và tâm trương không đổi.
Câu 8: (2,5 điểm)
a) Ở một loài động vật, kí hiệu bộ NST là AaBbDdEeXY.
- Trong quá trình giảm phân ở kì giữa của lần phân bào I, có bao nhiêu cách sắp xếp của bộ NST trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
- Sau khi kết thúc giảm phân, hãy xác định: Số loại tinh trùng tối thiểu và số loại tinh trùng tối đa được hình thành; số tế bào sinh tinh tối thiểu để sinh ra số loại tinh trùng tối đa.
b) Hãy nêu 3 sự kiện trong giảm phân dẫn đến việc hình thành các tổ hợp NST khác nhau trong các giao tử. Những sự kiện nào xảy ra trong giảm phân có thể tạo ra các biến dị di truyền?
Trang 2- đề thi chọn HSG sinh 12 - Bình Định năm học 2019-2020
Câu 9: (1,0 điểm)
Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc lông do 1 gen nằm trên NST thường quy định. Gen này có 4 alen: alen $C^r$ quy định lông màu đỏ, alen $C^y$ quy định lông màu vàng, alen $C^b$ quy định lông màu nâu, alen $C^w$ quy định lông màu trắng. Người ta tiến hành các phép lai và thu được kết quả ở bảng sau:

Biết rằng không xảy ra đột biến, màu sắc lông không phụ thuộc điều kiện môi trường.
a) Biện luận xác định thứ tự trội, lặn về màu sắc lông của loài động vật trên.
b) Cho cá thể đực lông màu đỏ ở thế hệ P của phép lai 1 giao phối với cá thể cái lông màu vàng ở thế hệ P của phép lai 2. Có thể thu được đời con có kiểu gen và kiểu hình phân li theo tỉ lệ bao nhiêu?
Câu 10: ( 2,5 điểm)
Ở một loài thực vật, người ta thực hiện hai phép lai sau:
  • Phép lai I: Dòng 1 (hoa trắng) xDòng 2 (hoa đỏ) được F1 100% hoa trắng. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 124 cây hoa trắng và 36 cây hoa đỏ.
  • Phép lai II: Dòng 1 (hoa trắng) xDòng 3 (hoa đỏ) được F1 100% hoa trắng. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 122 cây hoa trắng và 38 cây hoa đỏ.
Biết rằng, kiểu gen và cách tác động của gen ở dòng 1 trong hai phép lai gống nhau.
a) Hãy dùng tiêu chuẩn χ2 (khi bình phương) để kiểm định sự phù hợp hay không phù hợp giữa thực tế và số liệu lí thuyết của 2 phép lai trên. Cho biết χ2 lí thuyết = 3,84.
b) Giải thích kiểu tác động của gen đối với sự hình thành màu hoa ở kết quả của hai phép lai trên.
c) Cho rằng khi lai dòng 2 với dòng 3 được F1 100% hoa tím. Cho F1 tự thụ phấn, thì kết quả F2 sẽ như thế nào về kiểu gen và kiểu hình? Giải thích kiểu tác động của gen đối với kết quả của phép lai.

Đề thi được sưu tầm từ facebook thầy Hồ Văn Trung 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cấu trúc và chức năng của ARN

ARN là bản sao từ một đoạn của ADN (tương ứng với một gen), ngoài ra ở một số virút ARN là vật chất di truyền. 1. Thành phần: Cũng như  ADN , ARN là đại phân tử sinh học được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là nuclêôtit . Mỗi đơn phân (nuclêôtit) được cấu tạo từ 3 thành phần sau: Đường ribôluzơ: $C_5H_{10}O_5$  (còn ở ADN là đường đềôxi ribôluzơ  $C_5H_{10}O_4$ ). Axit photphoric: $H_3PO_4$ . 1 trong 4 loại bazơ nitơ (A, U, G, X). Các nuclêôtit chỉ khác nhau bởi thành phần bazơ nitơ, nên người ta đặt tên của nuclêôtit theo tên bazơ nitơ mà nó mang. 2. Cấu trúc ARN:  ARN có cấu trúc mạch đơn: Các ribônuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị giữa  $H_3PO_4$  của ribônuclêôtit này với đường  $C_5H_{10}O_5$  của ribônuclêôtit kế tiếp. Tạo nên một chuỗi pôli nuclêôtit (kích thước của ARN ngắn hơn rất nhiều so với kích thước của ADN. Có 3 loại ARN: - ARN thông tin (mARN): sao chép đúng một đoạn mạch ADN theo nguyên tắc bổ sung nhưng tr

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g

Cấu tạo và cơ chế đóng mở khí khổng

Ở thực vật có hai con đường thoát hơi nước ở lá là: thoát hơi nước qua khí khổng và thoát hơi nước qua lớp Cutin. Đối với thoát hơi nước qua khí khổng thì lượng nước thoát ra trong một khoảng thời gian (tốc độ thoát hơi nước) phụ thuộc và số lượng khí khổng cũng như độ đóng mở của khí khổng. Vậy khí khổng có cấu tạo như thế nào và cơ chế đóng mở của khí khổng ra sao? chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung của bài này: Các khí khổng được quan sát qua kính hiển vi Câu tạo khí khổng Khí khổng được cấu tạo bở 2 tế bào hình hạt đậu nằ áp sát nhau tạo thành lỗ khí. Trong mỗi tế bào hình hạt đậu có chứa lục lạp, nhân và các bào quan khác như tế bào bình thường. Nhưng màng tế bào ở phía lỗ khí dày hơn ở phía đối diện. Cấu tạo khí khổng Cơ chế đóng - mở khí khổng Khi 2 tế bào hình hình hạt đậu cấu tạo nên khí khổng trương nước, thành mỏng của tế bào hình hạt đậu căng ra làm cho thành dày cong theo => Khí khổng mở rộng ( Hình a ).  Khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành

Tính tổng số nuclêôtit trong ADN hay Gen

ADN là một đại phân tử sinh học được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân các đơn phân là nucleotit. Trong tự nhiên thì phân tử ADN có nhiều dạng cấu trúc nhưng dạng phổ biến nhất là cấu trúc ADN theo dạng B ; Trong chương trình sinh học phổ thông thi chúng ta cũng chủ yếu bàn đến cấu trúc dạng B của ADN mà thôi. Nếu bạn chưa biết cấu trúc ADN dạng B như thế nào thì hãy xem trước bài viết cấu trúc dạng B của phân tử ADN ; Còn ở đây chúng ta chủ yếu bàn đến cách vận dụng lý thuyết về ADN vào giải những bài tập cụ thể liên quan đến cấu trúc ADN dạng B. Trước hết chúng ta bắt đầu với dạng bài tập đơn gian nhất trong series bài vết giải bài tập ADN cơ bản , và đây là bài đầu tiên sẽ hướng dẫn cách tính số nuclêôtit trong phân tử ADN (hay gen) khi biết một trong các đại lượng như: chiều dài ADN, khối lượng ADN, số liên kết hóa trị, số vòng xoắn. Sau đây chúng ta sẽ xem ví dụ về tính số nuclêôtit của ADN (có thể là phân tử ADN hoàn chỉnh hay chỉ là một đoạn ADN) cho từng trường hợp cụ thể:

Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất

Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu  có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thực vật (cây). Nhưng rễ cây chỉ hút được nitơ ở dạng NH4+ và NO3-. Nhưng trong không khí thì có các dạng nitơ chủ yếu N2 ( ngoài ra còn có dạng NO hay NO2 nhưng gây độc cho cây ) còn trong đất thì chủ yếu nitơ trong các hợp chất hữu cơ của xác động thực vật để lại. Do đó, để cung cấp nitơ cho cây thì cần phải chuyển các dạng nitơ N2 cũng như nito trong các hợp chất có chứ nitơ thành dạng nitơ mà cây có thể hấp thụ được (NH4+ hoặc NO3-). Trong phạm vi bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu và phân tích thêm các quá trình chuyển hóa nitơ trong đất . Còn quá trình chuyển hóa nito trong không khí dạng N2 thành NH4+ được gọi là quá trình cố định nitơ (cố định đạm) chúng ta sẽ bàn ở bài sau. Các vi khuẩn amôn hóa trong đất sẽ chuyển hóa niơ trong các hợp chất hữu cơ thành dạng NH4+. Nitơ dạng ion NH4+ này cung cấp cho cây. NH4+ tồn dư trong đất, trong diều kiện hiếu khí và có các vi khu

3 đặc điểm cấu tạo và sinh lí của tế bào lông hút thích nghi với chức năng hút nước và ion khoáng

Quá trình hấp thụ nước diễn ra tại các tế bào lông hút của rễ . Để thực hiện tốt chức năng của hút nước và dinh dưỡng ( ion khoáng ) của mình, các tế bào lông hút có 3 đặc điểm cơ bản sau : Thành tế bào mỏng, không thấm cutin . Chỉ có một không bào trung tâm lớn. Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp ở rễ mạnh. Nhờ 3 đặc điểm trên mà các dạng nước tự do và dạng nước liên kết không chặt từ đất được tế bào lông hút hấp thụ một cách dễ dàng nhờ sự chênh lệch về áp suất thẩm thấu (nươc di chuyển từ nơi có áp suất thẩm thấu thấp đến nới có áp suất thẩm thấu cao) hay nói một cách khác, nhờ sự chênh lệch về thế nước (từ thế nước cao đến thế nước thấp). Và một điều hiển nhiên là quá trình hút nước tại các tế bào lông hút của rễ sẽ đồng nghĩa với việc hút các ion khoáng ( dinh dưỡng ) được hòa tan trong nước. Tuy nhiên tế bào lông hút hấp thụ nước và ion khoáng cần có sự tham gia của các yếu tố khác ngoài đặc điểm của tế bào lông hút như đã nếu ở trên.  Quá tình hút

Phiên mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực

Phiên mã là quá trình truyền thông tin di truyền từ phân tử ADN mạch kép sang phân tử ARN mạch đơn. Đây là quá trình tổng hợp ARN. Phiên mã diến ra ở kỳ trung gian, lúc nhiễm sắc thể ở dạng dãn xoắn. 1. Cơ chế phiên mã ở sinh vật nhân sơ: Quá trình phiên mã được phân thành 3 Giai đoạn: khởi động, kéo dài và kết thúc . Giai đoạn khởi động: Dưới tác động của enzim ARN-pôlimeraza một đoạn của phân tử ADN (gen) được tháo xoắn và tách 2 mạch đơn ra, trong đó một mạch đơn được dùng làm khuôn để tổng hợp ARN. Giai đoạn kéo dài: + Khi enzim ARN-pôlimeraza di động trên mạch khuôn, mỗi nuclêôtit trên mạch khuôn kết hợp với 1 ribonuclêotit trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung (A-U, T-A, G-X, X-G) + Enzim di động theo chiều 3’ => 5’ và sợi ARN được tổng hợp theo chiều 5’ => 3’. Giai đoạn kết thúc: + Khi enzim ARN-pôlimeraza dịch chuyển gặp dấu hiệu kết thúc thì ngừng lại và nhã mạch khuôn ra, đồng thời mạch ARN được tổng hợp xong và tách khỏi enzim và mạch k

Quá trình cố định nitơ phân tử

Quá trình liên kết $N_2$ với $H_2$ để hình thành nên $NH_3$ gọi là quá trình cố định nitơ. Trong tự nhiên có hai con đường cố định nitơ phân tử thành dạng nitơ mà cây hấp thụ được là: Con đường hóa học và con đường  sinh học . Con đường hóa học cố định nitơ Nó là liên kết giữa $N_2$ với $H_2$ diễn ra theo phương thức hóa học ( phản ứng hóa học ) trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao (tia chớp sấm sét). Lượng $NH_3$ được tạo ra trong sấm sét (tia lữa điện)  theo nước mưa rơi xuống và thâm nhập vào đất để cung cấp cho cây. Tuy nhiên lượng ion khoáng nitơ được hình thành theo phương thức này không nhiều. Con đường sinh học cố định nitơ Trong tự nhiên thì lượng nitơ cung cấp cho đất từ $N_2$ thông qua con đường cô định nitơ theo phương thức sinh học lớn gấp nhiều lần so với con đường hóa học ở trên. Con đường này diễn ra ngay trong điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thường nhờ vi sinh vật cố định đạm (cố định nitơ). Vi sinh vật cố định nitơ có 2 nhóm là: vi sinh vật

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Tương quan giữa tổng số nuclêôtit với chiều dài, khối lượng và số chu kì xoắn của ADN (hay gen)

Trong phân tử ADN thì ta chỉ cần biết một trong các đại lượng tổng số nuclêôtit hoặc chiều dài hoặc khối lượng hoặc số kì xoắn ta sẽ tính được các đại lượng còn lại. Từ phần lý thuyết về cấu trúc của ADN (hay gen ) ta cần nhớ một số dữ liệu sau để làm bài tập sinh học đơn giản về cấu trúc ADN : Cần nhớ: Chiều dài của ADN chính là chiều dài một mạch đơn và mỗi nuclêôtit có kích thước 3,4 ăngstrôn. Chiều dài của một chu kì xoắn là 34 ăngstrôn (tức là 10 cặp nuclêôtit hay 20 nuclêôtit).   Lưu ý: . Khối lượng trung bình của mỗi Nu trong ADN (hay gen ) là 300đvC. Quy ước (gọi): N là tổng số nucleotit của phân tử ADN (hay gen ); L là chiều dài của ADN (hay gen); M là khối lượng của ADN (hay gen); C là số chu kì xoắn của ADN (hay gen).  Công thức tính các đại lượng trong ADN: L = 3,4.N/2 (ăngstrôn) => N = 2L/3,4 (Nu) M = N.300 (đvC) => N = M/300 (Nu) M = 300.2L/3,4 (đvC) => L = 3,4.M/300.2 (ăngstrôn) C = N/20 = L/3,4.10 = M/20.300 (chu kì)