Chuyển đến nội dung chính

Tại sao tuyến tụy không tiết insulin lại gây ra bệnh đái tháo đường (tiểu đường)?

a. Tại sao tuyến tụy không tiết insulin lại gây ra bệnh đái tháo đường (tiểu đường)? b. Những người bị bệnh đái tháo đường có pH máu thấp hơn hay cao hơn người bình thường? Giải thích. a. Thiếu insulin, glucose không vào được tế bào, glucose không được chuyền hóa thành glicogen dư trữ ở gan, dẫn đến nồng độ glucose trong máu cao thường xuyên và các tế bào thiếu glucose dẫn đến bệnh đái tháo đường. b. Khi bị bệnh đái tháo đường glucose vào tế bào ít. Do nguồn cơ chất cung cấp năng lượng chủ yếu là glucose không đáp ứng đủ, nên các tế bào cơ thể sử dụng nguồn cơ chất là lipid. Tăng phân giải lipid tạo ra nhiều axit hữu cơ dẫn đến pH máu giảm.

Bài toán di truyền quả hệ kết hợp với di truyền quần thể

Cho sơ đồ phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của bệnh do một gen gồm 2 alen qui định.
Dựa vào thông tin trên hãy xác định:
a. Trong phả hệ trên chắc chắn xác định được kiểu gen của bao nhiêu người?
b. Nếu II5 đến từ quần thể đang cân bằng di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội gấp đôi tần số kiểu gen dị hợp thì xác suất cặp vợ chồng III8 - III9 sinh con trai đầu lòng không mắc bệnh là bao nhiêu %?
Trích đề thi giải toán MTCT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016-2017

Hướng dẫn giải


a. Xác định kiểu gen chắc chắn của của người trong phả hệ
- Xét bộ mẹ (6) và (7) bình thường nhưng sinh ra con gái (10) bị bệnh ⇒ chứng tỏ gen lặn qui định khả năng bị bệnh đồng thời gen trên NST thường.
Qui ước 
A: Bình thường; a: Bị bệnh
- Những người được xác định chắc chắn kiểu gen:
+ Những người bị bệnh (mang kiểu gen đồng hợp lặn aa) gồm: (3) và (10)
+ Những người bình thường nhưng sinh con bị bệnh ⇒ mang gen dị hợp (Aa) gồm: (1), (2), (6) và (7)
⟹ Có tối đa 6 người xác định được chắc chắn kiểu gen.
b. Tính xác xuất cặp vợ chồng (8) và (9) sinh con đầu lòng không bị bệnh:

- Xác suất của người II5: [2/3AA : 1/3Aa] (chúng ta có thể viết cấu trúc di truyền của quần thể cân bằng chứa II.5 theo dự kiện bài toán: 064AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1)
- Xác suất của người II4: [1/3AA : 2/3Aa]
- Xác suất của người II8:
Ta có: II4 - II5: ($\frac{1}{3}$AA: $\frac{2}{3}$Aa) × ($\frac{2}{3}$AA: $\frac{1}{3}$Aa)
→ II8 ($\frac{10}{17}$AA: $\frac{7}{17}$Aa)
-Xét II8 – II9: ($\frac{1}{3}$AA: $\frac{2}{3}$Aa) × ($\frac{10}{17}$AA: $\frac{7}{17}$Aa)
Con: $\frac{54}{102}$AA: $\frac{41}{102}$Aa: $\frac{7}{102}$aa
-Xác suất cặp vợ chồng III8-III9 sinh con trai đầu lòng không mắc bệnh chiếm:
= $\frac{1}{2}$ × $\frac{95}{102}$ = $\frac{95}{204}$ = 46,5686%.

Nhận xét

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g