Chuyển đến nội dung chính

Trắc nghiệm: Tiêu hóa ở động vật (phần 2)

  30 câu Trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật (phần 1) Câu 31: Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là A. dạ dày, ruột non, ruột già B. thực quản, dạ dày, ruột non. C. miệng, thực quản, dạ dày. D. miệng, dạ dày, ruột non. Câu 32: Dạ dày đơn có ở A. thú ăn thịt, thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. C. thú ăn thịt và thú ăn tạp. B. tất cả các loài thú ăn cỏ. D. thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. Câu 33: Protein được phân hủy trong dạ dày thành polypeptide. Biểu đồ dưới đây mô tả nồng độ của protein và polypeptide trong dạ dày qua 90 phút. Tỷ số giữa nồng độ protein và nồng độ polypeptit trong dạ dày sau 30 phút bằng bao nhiêu? A. 3: 5 B. 5: 3 C. 13: 7 D. 7:13 Câu 34: Ở động vật chưa có hệ tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào? A. Tiêu hóa ngoại bào. B. Tiêu hoá nội bào. C. Tiêu hóa ngoại bào sau đó là tiêu hoá nội bào. D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào   Câu 35: Quá trình tiêu hoá thức ăn

Giới thiệu 2 cuốn sách bàn về triết lý giáo dục

Theo đề án của Bộ Giáo Dục Việt Nam, chúng ta đang tiến háng biên soạn sách giáo khó dành cho học sinh từ tiểu học đến THCS và THPT. Với lần này được hứa hẹn và cho chúng ta thêm hy vọng sẽ có bộ sách được hoàn thiện hơn, đáp ứng những mong đợi của học sinh, phụ huynh và giáo viên cũng như toàn xã hội. Điều đáng nói là cách đây 10 năm chúng ta cũng đã thay đổi sách toàn bộ, nhưng có vẽ sau mỗi năm lại đều chỉnh và điều chỉnh nhưng cuối cùng cũng không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Để tạo nên một hệ thống giáo dục thành công cần có sự liên kết giữa nội dung, phương pháp và quản lí giáo dục. Hay nói rộng hơn là chúng ta phải dựa trên nền tảng của một triết lý giáo dục. Mỗi giai đoạn, mỗi đất nước sẽ có những triết lý riêng về giáo dục. Trước khi xây dựng nội dung, phương pháp và cách thức quản lí giáo dục người ta cần tìm cho mình một triết lý cụ thể. Vậy triết lý giáo dục của nước ta là gì? HQB cũng đã thình thoảng tìm câu trả lời nhưng vận chưa lĩnh hội được có lẽ do khả năng hạn của của bạn thân hay là một lý do khác thì HQB cũng đang tiếp tục tìm hiểu.

Cách đây 3 năm tôi tình cờ biết được một cuốn sách bàn về tiết lý giáo dục (một dẫn nhập về triết lý giáo dục) của John Dewey được Phạm Anh Tuấn dịch lại có tên: Dân chủ và giáo dục. Nói thật là khi đọc về nó khá trừu tượng, nhiều chỗ vẫn chưa hiểu được ý của tác giả nhưng nhiều chỗ hiểu được thì thấy khá hay. Có lẽ nó giúp mở ra cánh cửa hiểu thêm một số đều mà mình chưa bao giờ được nghe, được đọc trước đó trong trường THPT, Đại học cũng như sau này đi làm.
Dân chủ và giáo dục
Cũng qua cuốn sách này, và một số diễn đàn giáo viên trên internet HQB lại biết đến cuốn sách thứ 2 về chủ đề này có tên Émile Hay Là Về Giáo Dục của tác giả Jean - Jacques Rousseau (dịch giả: Lê Hồng Sâm - Trần Quốc Dương). Nội dung cuốn sách là câu chuyện về việc giáo dục cậu bé Émile  nhưng hàm chứa nhiều triết lý về giáo dục.
Émile hay là về giáo dục
Nếu các bạn quan tâm đến chủ đề triết lý giáo dục, thì có thể tham khảo 2 cuốn sách trên, và có thể bàn luận thêm ở phân comment. Theo HQB đây là chủ đề khá thú vị. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số nguồn có bàn luận đến chủ đề này:

Nhận xét

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g