Chuyển đến nội dung chính

Trắc nghiệm: Tiêu hóa ở động vật (phần 2)

  30 câu Trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật (phần 1) Câu 31: Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là A. dạ dày, ruột non, ruột già B. thực quản, dạ dày, ruột non. C. miệng, thực quản, dạ dày. D. miệng, dạ dày, ruột non. Câu 32: Dạ dày đơn có ở A. thú ăn thịt, thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. C. thú ăn thịt và thú ăn tạp. B. tất cả các loài thú ăn cỏ. D. thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. Câu 33: Protein được phân hủy trong dạ dày thành polypeptide. Biểu đồ dưới đây mô tả nồng độ của protein và polypeptide trong dạ dày qua 90 phút. Tỷ số giữa nồng độ protein và nồng độ polypeptit trong dạ dày sau 30 phút bằng bao nhiêu? A. 3: 5 B. 5: 3 C. 13: 7 D. 7:13 Câu 34: Ở động vật chưa có hệ tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào? A. Tiêu hóa ngoại bào. B. Tiêu hoá nội bào. C. Tiêu hóa ngoại bào sau đó là tiêu hoá nội bào. D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào   Câu 35: Quá trình tiêu hoá thức ăn

Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ dễ hay khó?

Thời gian gần đây thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) ở Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng. Sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ hiện nay là nhờ những gói bảo hiểm nhân thọ hiện đại, mang nhiều quyền lợi cho người tham gia. Bên cạnh đó các công ty này rất chú trọng đến công tác tuyển dụng và đạo tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các tư vấn viên (còn gọi là đại lý kinh doanh).

Đối với các nước phát triển thì tỉ lệ người dân tham gia BHNT chiến 80%-90%, còn ở Việt Nam hiện tại tỉ lệ này chưa tới 10%. Có một điều đáng chú ý là có gia đình thì có 5-6 hợp đồng BHNT, trong khi đó phần lớn thi không có và cũng chưa hiểu gì về BHNT ngoài cái tên.

Thật tình thì HQB cũng có biết gì về BHNT đâu chứ. Cũng chỉ biết về nó lúc HQB có em bé, nên các đại lý kinh doanh (tư vấn viên) tiếp cận và tư vấn. Qua tìm hiểu thì HQB vẫn thấy gì đó khó hiểu về quyền lợi cũng như trách nhiệm mà bảng hợp đồng trình bày, có lẽ HQB chưa có nhiều vốn từ về tài chính, bảo hiểm,... và cũng chưa đồng ý tham gia hợp đồng nào và đó cũng là điều may mắn. Vì bây giờ tìm hiểu về nó thì thấy những hợp đồng mà được tư vấn vẫn không hợp lí với tình hình thực tế của mình.

Vậy ở đây HQB muốn nói là cái nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ này nó rất khó, vì chốt được hợp đồng với khách đã khó, mà chốt hợp đồng không hợp lí do tư vấn chưa tối ưu với hoàn cảnh của từng gia đình thì càng mang tiếng cả đời. Vì chôt được hợp đồng thì người tư vấn chỉ nhận được hoa hồng cùng lắm là vài lon sữa cho con, nhưng người tham gia bảo hiểm thì phải thực hiện trách nhiệm với hợp đồng chưa hợp lí này trong vài chục năm (thường thì 15-20 năm). Mà tệ hơn người tham gia bảo hiểm mà chấm dứt hợp đồng thì thiệt thọi cho họ biết chừng nào. 

Qua đây HQB muốn các tư vấn viên cần phải giỏi giao tiếp, giỏi thuyết phục nhưng cần trung thực tuyệt đối, tư vấn hợp lí nhất cho từng gia đình chưa không vì thêm chút hoa hồng mà nâng giá trị cho người tham gia. Còn người tham gia nên xem kỹ tài chính gia đình để lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp!

Có lẽ trên đời này không có nghề nào dễ cả, chẳng qua là có phù hợp với mình hay không mà thôi. Trước khi làm nghề gì thì cần phải thật sự hiểu về nó và phải thích nó thật sự!

Nhận xét

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g