Chuyển đến nội dung chính

Trắc nghiệm: Tiêu hóa ở động vật (phần 2)

  30 câu Trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật (phần 1) Câu 31: Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là A. dạ dày, ruột non, ruột già B. thực quản, dạ dày, ruột non. C. miệng, thực quản, dạ dày. D. miệng, dạ dày, ruột non. Câu 32: Dạ dày đơn có ở A. thú ăn thịt, thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. C. thú ăn thịt và thú ăn tạp. B. tất cả các loài thú ăn cỏ. D. thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. Câu 33: Protein được phân hủy trong dạ dày thành polypeptide. Biểu đồ dưới đây mô tả nồng độ của protein và polypeptide trong dạ dày qua 90 phút. Tỷ số giữa nồng độ protein và nồng độ polypeptit trong dạ dày sau 30 phút bằng bao nhiêu? A. 3: 5 B. 5: 3 C. 13: 7 D. 7:13 Câu 34: Ở động vật chưa có hệ tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào? A. Tiêu hóa ngoại bào. B. Tiêu hoá nội bào. C. Tiêu hóa ngoại bào sau đó là tiêu hoá nội bào. D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào   Câu 35: Quá trình tiêu hoá thức ăn

Xác định số kiểu gen và số kiểu giao phối tối đa trong quần thể [Phần 4]

Để tính số kiểu gen và số kiểu giao phối tối đa khi có 2 hay nhiều gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ta có thể áp dụng một số công thức rút gọn như sau:
Xét k gen nằm trên cùng một NST thường, các gen có số alen lần lượt là $a_1, a_2, a_3,...,a_k$. Ta có
- Số loại tổ hợp gen trên 1 NST tối đa của k gen là: $a_1.a_2.a_3...a_k = K$.
- Số kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen có thể có là: $C_K^1=K$.
- Số kiểu gen dị hợp về một hoặc nhiều cặp gen có thể có là: $C_K^2=\frac{K(K-1)}{2}$.
- Số kiểu gen tối đa về tất cả các gen trên là: $\frac{K(K+1)}{2}$.
- Số kiểu giao phối có thể có về tất cả các cặp gen trên là: $[\frac{K(K+1)}{2}].[\frac{K(K+1)}{2}]$.

Bài tập vận dụng
1. Xét 2 cặp alen A, a và B, b cùng nằm trên 1cặp NST đồng dạng. Hãy cho biết có bao nhiêu kiểu gen đồng hợp tử trong số các kiểu gen nói trên?
ĐS: 4
2. Xét hai gen cùng nằm trên một cặp NST thường, trong đó một gen có 3 alen và một gen có 4 alen. Trong quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu giao phối về cả 2 locus này?
ĐS: 6084
3. Xét hai gen cùng nằm trên một cặp NST thường có xảy ra hoán vị, trong đó một gen có 3 alen và một gen có 4 alen. Trong quần thể có thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen mà cơ thể giảm phân tạo ra 2 loại giao tử?
ĐS: 30
4. Xét ba gen cùng nằm trên một cặp NST thường, không xảy ra hoán vị gen, trong đó một gen có 3 alen, một gen có 4 alen và một gen có 5 alen. Trong quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen mà khi cơ thể giảm phân tạo 2 loại giao tử?
ĐS: 1770
5. Xét 3 gen nằm trên cùng một NST thường không xảy ra hoán vị, trong đó một gen có 3 alen, một gen có 4 alen và một gen có 5 alen. Trong quần thể có thể có tối đa bao nhiêu kiểu giao phối trong đó kiểu gen giữa hai giới là khác nhau?
ĐS: 3347070
6. Xét 3 gen nằm trên cùng 1 NST thường có xảy ra hoán vị, trong đó một gen có 5 alen và một gen có 6 alen. Trong quần thể có thể có tối đa bao nhiêu kiểu giao phối thu được đời con có 1 loại kiểu gen?
ĐS: 900

Nhận xét

 1. Thầy ơi thầy giải giúp em dạng bài mà cơ thể giảm phân tạo 2 loại giao tử. Ví dụ như bài 3, bài 4 ạ!
  Em cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 2. Thầy ơi thầy giải giúp em dạng bài mà cơ thể giảm phân tạo 2 loại giao tử. Ví dụ như bài 3, bài 4 ạ!
  Em cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 3. bài 3:cthe giảm phân cho 2 loại giao tử khi cthe có kiểu gen dị hợp . nên th1 gen 1 dị hợp gen 2 đồng hợp : 3x4
  th2 gen 1 đh gen 2 dh: 3x6
  --> 3x4+3x6 = 30.

  Trả lờiXóa
 4. Thầy cho em hỏi nếu chỉ tính số kiểu gen dị hợp tất cả các cặp gen thì làm thế nào ạ

  Trả lờiXóa
 5. Thầy chứng minh công thức được không ạ

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã phản hồi, chúc quý độc giả sức khỏe và thành đạt!

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g