Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Số lượng tế bào con, số NST cần cung cấp, số thoi vô sắc xuất hiện (hoặc bị phá hủy) qua nguyên phân

Để làm tốt bài tập sinh học dạng này các bạn cần xem lý thuyết về nguyên phân trước. Ngoài ra có thể xem thêm dạng bài tập về tính số NST, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập tiếp theo: dạng bài tập về tính số lượng tế bào con, số NST cần cung cấp, số thoi vô sắc xuất hiện (bị phá huỷ) qua nguyên phân. Trước tiên các bạn cần hiểunhớ một số công thức sau

 • Số tế bào sinh ra qua nguyên phân:

+ Một tế bào qua k lần nguyên phân sẽ hình thành $2^k$ tế bào con.
+ a tế bào đều nguyên phân k lần, số tế bào con được tạo thành là: $a.2^k$ tế  bào.

 • Số NST đơn môi trường cần cung cấp:

+ Một tế bào lưỡng bội (2n NST) qua k lần nguyên phân, số NST đơn môi trường nội bào cần cung cấp: $2^k.2n-2n =  (2^k-1)2n$.
+ Vậy, a tế bào có 2n NST đều nguyên phân k lần, môi trường cần cung cấp số NST là: $a.(2^k-1)2n$.

 • Số thoi vô sắc xuất hiện, bị phá hủy:

+ Thoi vô sắc xuất hiện ở kì trước, bị phân hủy hoàn toàn vào kì cuối. Vậy có bao nhiêu thoi vô sắc xuất hiện sẽ có bấy nhiêu thoi vô sắc bị phá hủy
+ Một tế bào nguyên phân k lần, số thoi vô sắc xuất hiện hoặc bị hủy là $2^k - 1$
+ Vậy, a tế bào đều nguyên phân k lần, số thoi vô sắc xuất hiện (bị phá hủy) qua quá trình là: $a.(2^k - 1)$ thoi.
Ví dụ 1: 
Hợp tử của một loài trải qua nguyên phân liên tiếp 3 lần. Ở lần kế tiếp người ta đếm được 256 nhiễm sắc thể (NST) đơn đang phân li về hai cực của các tế bào.
a. Các tế bào đang ở kì nào của nguyên phân?
b. Bộ NST lưỡng bội của loài bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn gải:

a. Các tế bào đang ở kỳ nào?

+ Các NST đơn đang phân li về hai cực, suy ra tế bào đang ở kì sau của nguyên phân.

b. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của loài?

+ Sau 3 lần nguyên phân tiếp tiếp, một tế bào ban đấu sẽ tạo $2^3 = 8$ tế bào tiếp tục nguyên phân.
+ Số NST chứa trong mỗi tế bào là: 256 : 8 = 32 (NST đơn)
+ Vậy, số NST đơn trong bộ lưỡng bội của loài là 32 : 2 = 16 (NST)

14 phản hồi "Số lượng tế bào con, số NST cần cung cấp, số thoi vô sắc xuất hiện (hoặc bị phá hủy) qua nguyên phân"

 1. Thầy cho e hỏi công thức tính số Nst mt cung cấp cho nguyên phân là 2n(2 mũ k -1). Nhưng có bài tập yêu cầu tính số Nst đơn MỚI hoặc số nst đơn mới HOÀN TOÀN môi trường cung cấp thì công thức tính thế nào a

  Trả lờiXóa
 2. Thầy cho e hỏi công thức tính số Nst mt cung cấp cho nguyên phân là 2n(2 mũ k -1). Nhưng có bài tập yêu cầu tính số Nst đơn MỚI hoặc số nst đơn mới HOÀN TOÀN môi trường cung cấp thì công thức tính thế nào a

  Trả lờiXóa
 3. Thầy cho e hỏi công thức tính số Nst mt cung cấp cho nguyên phân là 2n(2 mũ k -1). Nhưng có bài tập yêu cầu tính số Nst đơn MỚI hoặc số nst đơn mới HOÀN TOÀN môi trường cung cấp thì công thức tính thế nào a

  Trả lờiXóa
 4. Đơn mới:2n(2muK-1)
  Đơn mới hoàn toàn:2n(2muK-2)

  Trả lờiXóa
 5. Tại sao thoi tơ vô sắc qua 1 lần nguyên phân của 1 tb lại là 1 đáng nhẽ trung thể tạo ra 2 thoi phân phân qua 1 lần nguyên phân mà

  Trả lờiXóa
 6. qua nguyên phân,2 trung tử nối với nhau bằng nhiều sợi tơ vô sắc và nó dính vào tâm động của nst,toàn bộ cấu trúc này gọi là thoi phân bào(chắc là do nó có hình thoi).định nghĩa thoi tơ vô sắc là ám chỉ thoi phân bào,(chỉ tồn tại ở kì giữa của nguyên phân)và trong tất cả các chu kì nguyên phân thì chỉ có một kì giữa nên sẽ có một thoi tơ vô sắc.

  Trả lờiXóa
 7. Thầy ơi, thầy hướng dẫn em cách làm bài này với ạ:
  Theo dõi quá trình nguyên phân của 2 nhóm tế bào lưỡng bội trong một cơ thể động vật đa bào bậc cao, đơn tính, tổng số tế bào của 2 nhóm bằng số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội của loài. Các tế bào trong mỗi nhóm đều có số lần nguyên phân bằng nhau.
  Tổng số tế bào con được tạo ra từ 2 nhóm là 864 và trong quá trình nguyên phân của các tế bào này môi trường nội bào đã cung cấp tất cả 10224 NST đơn. Cho biết ở loài trên cặp NST của con đực là XY, của con cái là XX; không xảy ra đột biến; số lần nguyên phân của mỗi tế bào thuộc nhóm thứ nhất bằng số tế bào của nhóm thứ hai và số lần nguyên phân của mỗi tế bào thuộc nhóm thứ 2 bằng số tế bào của nhóm thứ nhất. Hãy xác định:
  a. Bộ NST lưỡng bội của loài.
  b. Tổng số tế bào của mỗi nhóm.
  c. Số lượng NST giới tính X do môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nguyên phân của các tế bào thuộc 2 nhóm trên khi số tế bào con được tạo ra từ nhóm thứ nhất ít hơn nhóm thứ 2.
  Em cảm ơn thầy nhiều ạ.

  Trả lờiXóa
 8. Thầy cho e hỏi: cho 2n=14 tính số tế bào con trong 1 nhóm là làm sao thầy

  Trả lờiXóa
 9. Tính số tế bào con trong 1 nhóm là làm thế nào z thầy

  Trả lờiXóa
 10. tính số trung tử được hình thành thì làm thế nào vậy...

  Trả lờiXóa
 11. Công thức tính số thoi phân bào lần lượt xuất hiện qua k lần nguyên phân là gì ạ?

  Trả lờiXóa

Bạn bè