Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài tập tương tác cộng gộp - Trích đề thi Olympic 30-4 lớp 11 năm 2016

Ở ngô, tính trạng chiều cao cây do 4 cặp gen không alen (A-a, B-b, D-d, E-e) phân ly độc lập, tác động cộng gộp quy định. Mỗi alen trội khi có mặt trong kiểu gen làm cho chiều cao cây giảm 10cm. Cho cây cao nhất (có chiều cao 250 cm) lai với cây thấp nhất F1. Cho cây F1 lai với cây có kiểu gen AaBBDdee thu được F2.
a. F2 sẽ thu được những cây với chiều cao bao nhiêu?
b. Tính tỉ lệ các cây cao trên 200 cm ở F2?

(Trích đề thi Olympic 30-4 lớp 11 năm 2016)

Hướng dẫn giải

a. Cây cao nhất (20cm) có kiểu gen aabbddee; Cây thấp nhất có kiểu gen AABBDDEE (170cm).
P: aabbddee xAABBDDEE
F1: AaBbDdEe
Cho F1 lai với cây AaBBDdee: AaBbDdEe xAaBBDdee
F2: Có 7 kiểu hình tương ứng với các cây cao 180cm, 190cm, 200cm, 210cm, 220cm, 230cm, 240cm.

b. Tỉ lệ cây cao trên 200cm = $\frac{{C_6^0 + C_6^1 + C_6^2 + C_6^3}}{{{2^6}}}$ = 21/32

Để xem công thức giải nhanh bài này, bạn tham khảo thêm bài: Tính xác suất ở đời con mang k alen trội


Chưa có phản hồi "Bài tập tương tác cộng gộp - Trích đề thi Olympic 30-4 lớp 11 năm 2016"

Đăng nhận xét

Bạn bè