Nhận bài mới qua e-mail hướng dẫn

Giải đáp cho bạn Anh Tú Trần

Thầy ơi trả lời giúp em:
Một nhóm tế bào sinh tinh có kiểu gen $AaX^bY$ tiến hành giảm phân hình thành giao tử, trong đó ở một số tế bào cặp NST mang gặp gen Aa không phân li trong giảm phân 1, cặp NST giới tính phân ly bình thường. Nếu giảm phân 2 diễn ra bình thường thì kết thúc quá trình sẽ tạo ra số loại giao tử tối đa là bao nhiêu?
.
---Anh Tú Trần---
Trả lời:
Theo câu hỏi của em thì có thể hiểu là 2 cặp gen là Aa và  $X^bY$ nằm trên 2 cặp nhiếm sắc thể (NST) khác nhau nên em có thể tách ra như sau để giải:
$X^bY$ giảm phân bình thường tạo ra 2 loại giao tử ($X^b$ và Y)
- Aa giảm phân bình thường tạo ra 2 loại giao tử (Aa)và giảm phân KHÔNG bình thường tạo ra 2 loại giao tử (0Aa), vậy   tổng cộng 4 giao tử (A, a, Aa và 0)
.
Mà như đã nói ban đầu là 2 cặp gen nói trên nằm ở 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau nên tổ hợp của 2 cặp gen trên có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử (lưu ý là đề bài cho có nhiều tế bào tham gia giảm phân trong đó 1 số giảm phân không bình thường và số còn lại giảm phân bình thường).

Chưa có phản hồi "Giải đáp cho bạn Anh Tú Trần"

Đăng nhận xét

Trắc nghiệm sinh học tại groups.sinhhoc.org

Bạn bè