Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải đáp cho bạn Anh Tú Trần

Thầy ơi trả lời giúp em:
Một nhóm tế bào sinh tinh có kiểu gen $AaX^bY$ tiến hành giảm phân hình thành giao tử, trong đó ở một số tế bào cặp NST mang gặp gen Aa không phân li trong giảm phân 1, cặp NST giới tính phân ly bình thường. Nếu giảm phân 2 diễn ra bình thường thì kết thúc quá trình sẽ tạo ra số loại giao tử tối đa là bao nhiêu?
.
---Anh Tú Trần---
Trả lời:
Theo câu hỏi của em thì có thể hiểu là 2 cặp gen là Aa và  $X^bY$ nằm trên 2 cặp nhiếm sắc thể (NST) khác nhau nên em có thể tách ra như sau để giải:
$X^bY$ giảm phân bình thường tạo ra 2 loại giao tử ($X^b$ và Y)
- Aa giảm phân bình thường tạo ra 2 loại giao tử (Aa)và giảm phân KHÔNG bình thường tạo ra 2 loại giao tử (0Aa), vậy   tổng cộng 4 giao tử (A, a, Aa và 0)
.
Mà như đã nói ban đầu là 2 cặp gen nói trên nằm ở 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau nên tổ hợp của 2 cặp gen trên có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử (lưu ý là đề bài cho có nhiều tế bào tham gia giảm phân trong đó 1 số giảm phân không bình thường và số còn lại giảm phân bình thường).

Chưa có phản hồi "Giải đáp cho bạn Anh Tú Trần"

Đăng nhận xét

Bạn bè