Bộ tài liệu Tiếp Cận Ki Thi THPT Quốc Gia 2018 môn SINH HỌC là bộ tài liệu duy nhất có hệ thống trắc nghiệm online kèm theo và được hỗ trợ cho đến ngày thi...tìm hiểu thêm

Chuyên đề sinh học trung học phổ thông

Tổng hợp các chuyên đề sinh học trung học phổ thông trong nội dung ôn thi đại học, bồi dưỡng học sinh giỏi dành cho học sinh THCS và THPT môn sinh học dành cho học sinh và giáo viên tham khảo.

A. LÝ THUYẾT
 1.  Lý thuyết di truyền phân tử
 2. Lý thuyết di truyền tế bào
 3. Lý thuyết các quy luật di truyền
 4. Lý thuyết di truyền quần thể
 5. Lý thuyết ứng dụng di truyền
 6. Lý thuyết di truyền học người
 7. Lý thuyết tiến hóa
 8. Lý thuyết sinh thái học
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
 1. Các dạng bài tập phần di truyền phân tử
 2. Các dạng bài tập di truyền tế bào
 3. Các dạng bài tập quy luật di truyền
 4. Các dạng bài tập di truyền quần thể
 5. Các dạng bài tập di truyền học người
 6. Các dạng bài tập di truyền có tác động của nhân tố tiến hóa
 7. Các dạng bài tập sinh thái học
Ngoài những mục cơ bản đã liệt kê ở trên thì trong blog sinh học này còn có rất nhiều bài phân tích và giải chuyên sâu cho từng dạng bài tập cụ thể hay và khó được đề cập trong các đề thi Quốc Gia trong những năm gần đây!

Chưa có phản hồi "Chuyên đề sinh học trung học phổ thông"

Post a Comment

...

Bạn bè