Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Nội dung điều chỉnh dạy học HKII môn Sinh học 12 (năm học 2019-2020)

Blog sinh học trích lại nội dung được điều chỉnh trong dạy học học kì II năm học 2019-2020 môn Sinh học 12 như sau:

Quý bạn đọc có thể xem chi tiết theo nội dung công văn sau:
(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Chưa có phản hồi "Nội dung điều chỉnh dạy học HKII môn Sinh học 12 (năm học 2019-2020)"

Đăng nhận xét

Bạn bè