Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết câu 2 đề thi chọn HSG môn Sinh học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2019-2020

Xét hai tế bào sinh dục sơ khai M và N của cùng một loài, trong đó M là tế bào sinh dục đực, N là tế bào sinh dục cái. Cả hai tế bào này đều trải qua vùng sinh trưởng, vùng sinh sản và vùng chín ( giảm phân tạo giao tử). Biết tại vùng sinh sản, tổng số lần nguyên phân của tế bào M và tế bào N là 9 lần, số giao tử tạo ra do tế bào M gấp 8 lần số giao tử do tế bào N tạo ra.
a. Xác định số lần phân bào của mỗi tế bào.
b. Biết hiệu suất thụ tinh của giao tử đực là 12,5% và có 50% số hợp tử tạo thành phát triển thành cá thể con. Tính số cá thể con sinh ra.
Trích  câu 2, đề chọn HSG sinh học 12 – Quảng Ngãi – năm học 2019-2020 (1,5 điểm)

Hướng dẫn giải
Gọi m là số lần nguyên phân của tế bào M; n là số lần nguyên phân của tế bào N.
Theo đề, ta có: 
  • m+n=9 (1)
  • $2^m \times 4$ = N = $2^n \times 8$ (Số giao tử đực được tạo ra = $2^m \times 4$; số giao tử được tạo ra từ tế bào N = $2^n \times$) hay $2^m \times $ = N = $2^{n+1}$ (2)
Từ (1) và (2), suy ra: m = 5 n = 4.

a. Số lần phân bào của mỗi tế bào

Số lần phân bào của tế bào M = 5 và số lần phân bào của tế bào N = 4.

b. Tính số cá thể con được sinh ra

+ Số hợp tử được tạo thành = 8x0,125 = 8 (hợp tử)
+ Số cá thể con được sinh ra = 8x0,5 = 4 (cá thể con).

Tóm lại để giải được bài này các em cần nắm vững bản chất sinh học của các quá trình liên quan như nguyên phân, giảm phân, thụ tinh,... và giải hệ phương trình bằng cách quan sát nhanh và dò tìm nghiệm nhanh.

Chưa có phản hồi "Giải chi tiết câu 2 đề thi chọn HSG môn Sinh học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2019-2020"

Đăng nhận xét

Bạn bè