Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Code thay Giảm Giá thành số tiền hoặc tỉ lệ % được giảm trong woocommencer

mặc định trong woocommercer sẽ hiển thị "Sale" hay "Giảm Giá" trong các nhãn của những mặc hàng được giảm giá. Bây giờ bạn có thể thay thế "Sale" thành số tiền được giảm hoặc tỉ lệ % số tiền được giảm cụ thể là nếu những mặc hàng có số tiền lớn hoawcn 100.000vnđ thì sẽ hiển thị tổng số tiền được giảm; còn những mặc hàng có đơn giá từ 100.000 vnđ trở lại thì sẽ hiển thị tỉ lệ % tổng số tiền được giảm. Xem Demo

Chúng ta chỉ càn chèn đoạn code sau vào file functions.php trong theme wordpress đang sử dụng Code Wooconmmercer Sale Flash COPY CODE

Như vậy bạn đã hiển thị trược quan và sử dụng nguyên lí maketing trong giảm giá, thúc đẩy chốt đơn hàng hiệu quả.

Chưa có phản hồi "Code thay Giảm Giá thành số tiền hoặc tỉ lệ % được giảm trong woocommencer"

Đăng nhận xét

Bạn bè